Andrej Sitkey - blog o doprave

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V predchádzajúcom článku som písal o dopravnej nehodovosti za rok 2012. V prvej reakcii na článok sme sa od čitateľa dozvedeli nasledovné „A jedna z hlavných príčin "klesania" DN v štatistikách je umelé vyhodenie DN z dôvodu nízkej škody. Pretože to je len právnická kľučka ,ale tie nehody sú tu stále denne a by som povedal, že viac ako predtým. Len tam nie je škoda stanovená zákonom tak to už DN nie je, "IBA" škodová udalosť. Aj takto sa dajú "robiť" štatistiky.“.

Čo je škodová udalosť?

Inštitút škodovej udalosti bol zavedený zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Definícia škodovej udalosti je odvodená od definície dopravnej nehody a je uvedená v § 64 ods. 3 zákona o cestnej premávky. Zjednodušene je škodová udalosť definovaná ako udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla a ktorá nespĺňa podmienky dopravnej nehody stanovené v § 64 ods. 1 a 2 zákona o cestnej premávke.

Podmienky škodovej udalosti

Aby sme udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla mohli považovať za škodovú udalosť, musí spĺňa nasledovné podmienky:

‒ nebolo zistené usmrtenie alebo zranenie osôb.
‒ nebolo zistené poškodenie cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia napr. dopravnej značky.
‒ nebol zistený únik nebezpečných vecí.
‒ na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku nevznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona t.j. cca. 3.990 € ( tento údaj musí byť prekročený na jednom vozidle alebo na inom majetku tzn. nie súčet jednotlivých škôd ).
‒ u vodiča resp. vodičov zúčastnených na škodovej udalosti nebolo preukázané požitie alkoholu, alebo iných návykových látok, alebo sa neodmietli podrobiť vyšetreniu na zistenie ich použitia.
‒ účastníci cestnej premávky sa dohodli na jej zavinení.
‒ boli splnené povinnosti účastníka škodovej udalosti uvedené v § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke (Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje).

Po prečítaní podmienok škodovej udalosti je zrejmé, že priestor na „úpravu“ štatistiky dopravnej nehodovosti nie je.


Zverejnené informácie vyjadrujú názor autora, ktorý sa nemusí stotožňovať s vyjadreniami Policajného zboru SR


Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk