V pondelok 21. júna 2021 sa na Mestskom úrade v Nitre konal brífing k zámer revitalizácie budovy Kino Lipa v Nitre. Zúčastnili sa na ňom primátor Nitry, obaja vicerpimátori, hlavný architekt mesta a prišiel aj autor/projektant budovy pán Jozef Búri.

"V 80. rokoch Nitra nemala kino, ktoré by spĺňalo kritériá pre širokouhlé plátnok a tak som sa vtedy rozhodol na základe nejakých úspor, ktoré vznikali pri výstavbe tohoto obytného súboru (Chrenová), využiť tieto prostriedky aj na tzv. vyššiu vybavenosť, ktorá nespadala do tých základných parametrov pre komplexnú bytovú výstavbu, z ktorej sa financovali len tie akože základné vybavenosti, to znamená aj kultúrne zariadenia, ktoré spĺňali tie základné funkcie." Jozef Búri, projektant budovy Kino Lipa.

Budova Kina Lipa sa nachádza v centre sídliska Chrenová. Roky už neslúži svojmu účelu, mesto chce tento objekt zrevitalizovať a vytvoriť z neho kultúrne centrum Chrenovej. Budova je označená ako C, patrí k nej aj vedľajší objekt B (cukráreň, fitness centrum) a A, v ktorom sú napríklad potraviny Nitrazdroj. Zámer bude realizovaný len v objekte C. Pre poriadok uvediem, že budova A patrí Nitrazdroju, B a C mestu Nitra.

Kinosála má výmeru 391,48 m2 + nebytové priestory o výmere 151,16 m2.


Na druhej a štvrtej foto je pán Jozef BúriV budove sa v priebehu rokov vymenilo niekoľko prevádzok, aktuálne sa v nej nachádza napríklad drogéria, pohostinstvo, farby laky. Podľa informácií, ktoré zazneli dnes na brífingu mesta Nitra na Mestskom úrade v Nitre, objekt Kino Lipa je od roku 2013 označený ako dubiózny majetok mesta, je z neho exekučný sklad - úložisko rôznych predmetov.

Objekt sa nachádza v zlom stave, v interéri sú vytvorené rôzne priečky, ktoré tam pôvodne neboli, exteriér je tiež značne znehodnotený či už nápismi, alebo stavebnými zásahmi - napríklad prístavba drogérie, vonkajšia terasa pohostinstva, nezmyselné zásobovacie vchody. Značným problémom je zásobovanie nákladnými autami, ktoré križujú priestor/námestie pred budovou a poškodzujú dlažbu. Námestie bolo zrevitalizované pred niekoľkými rokmi. Zásobovanie však nebolo dodnes vyriešené.

Sedadlá v kinosále sú však v dobrom stave, taktisto pódium.

Výpoveď z nájmu zatiaľ dostala predajňa hračiek (už presťahovaná) a pohostinstvo.


Fázy rekonštrukcie budovy

V prvej fáze mesto vypratáva priestory budovy, zrekonštruovaná bude kinosála a zázemie. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre schválili začiatkom februára 2021 zámer prenájmu sály a ďalších priestorov spoločnosti Produkčná Jednotka, s.r.o., ktorá do roku prevádzkovala priestor "Nájomná jednotka 210" v ZOC Max Nitra. Spoločnosť má záujem o prenájom kinosály vrátane premietarne, šatne a predajne lístkov. V Lipe majú záujem organizovať rôzne kultúrne podujatia: koncerty, divadlo, galéria, vernisáže, besedy, prednášky a premietanie.

Aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie - v najbližších týždňoch bude vyhlásená súťaž na dodávateľa. Neskôr prejdú rekonštrukciou priestory na prízemí, potom aj vonkajšia časť budovy. V poslednej štvrtej etape pôjde o rekonštrukciu poschodia.

Po rekonštrukcii bude objekt slúžiť napríklad pre koncerty, divadelné predstavenia, premietanie a podobne.


Námestie a pešia zóna, tržnica

Zmena nastane v dnešnom priestore pred budovou, kde bude vytvorené námestie. Dnešná tržnica - stánky zostanú na mieste bez zmeny. Problematický je chodník na Výstavnej popri budove, ktorý je roky v zlom stave. Väčšina pozemkov patrí spoločnosti Nitrazdroj, časť mestu Nitra. Podľa najnovších informácií mesto Nitra rieši tento problém priamo s Nitrazdrojom. V rozpočte má mesto na túto investíciu vyčlenené prostriedky. Akú podobu bude mať chodník / pešia zóna, nie je zatiaľ známe.

Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra


Využitie priestoru zo strany predajne LIDL

Z boku budovy smerom k predajni Lidl je zámer vybudovať plochu na sedenie. Znázornené je to aj na vizualizáciách nižšie.


A takto prebieha zásobovanie teraz - cez chodník

Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra


Revitalizácia budovy Kino Lipa - prezentácia

Kino Lipa Kino Lipa Kino Lipa Kino Lipa


Budova Kino Lipa - aktuálny stav

Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra


Pohľad do premietacej miestnosti

Kino Lipa Nitra interiér 2013


Takto to vyzerá pod hľadiskom

Kino Lipa Nitra interiér 2013


Pohľad na kinosálu z premietacej miestnosti

Kino Lipa Nitra interiér 2013Fotogaléria - interiér kina

Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013

Zdroj: Nitralive.sk