Nitriansky samosprávy kraj už dve desaťročia rieši otázku svojho sídla. Aktuálne má sídlo až v troch rôznych budovách a to na Župnom námestí, Kupeckej ulici a v súkromnej budove na Rázusovej ulici. V hre bolo za tie roky viacero možností.

V roku 2004 to bolo odkúpenie administratívnej budovy na Palárikovej ulici, ku ktorému nikdy neprišlo. V roku 2010 sme informovali o zámere NSK postaviť novú budovu na B. Slančíkovej pri Chrenovskom moste. Kvôli machináciam pri verejnom obstarávaní kraj v tomto zámere nepokračoval. Projektová dokumentácia však stála vyše pol milióna eur.

V júli 2020 boli v hre 3 varianty: rekonštrukcia internátu na Cabajskej ulici číslo 10, výstavba nového sídla na B. Slančíkovej podľa existujúcej dokumentácie a odkúpenie budovy na Rázusovej ulici (dnešné sídlo NSK).

Vizualizácia z roku 2010 - sídlo, ktoré malo stáť na B. Slančíkovej

NSK chce stavať svoje sídlo na Štefánikovej ulici v areáli bývalého pivovaru

NSK postaví svoje sídlo na Štefánikovej ulici

Na zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja konané dňa 18. marca 2024 bol zaradený materiál “Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku - pozemku za účelom výstavby budovy (sídla) NSK”, ktorý bol aj schválený. Pozemok sa nachádza v areáli bývalého pivovaru, je súčasťou projektu Nová Nitra. Umiestnený je pri administratívnej budove Heineken, na pozemku stála ešte pred pár rokmi stará neobývaná bytovka. Vlastníkom je firma Nitra Park, s.r.o. Pozemok sa nenachádza v pamiatkovej zóne. Cena za pozemok je 1.646.814,72 €.

Pozemok je aktuálne z časti prázdny, na časti sa nachádza zeleň. Územné povolenie bolo vydané na projekt Nová Nitra a teda sa budúcej výstavby dotýky. V povolení je uvedená budova v tvare U, ktorá sa skladá z administratívnej časti od Štefánikovej ulice a z dvoch rezidenčných častí na opačnej strane. Územný plán povoľuje výstavbu administratívnej budovy do výšky 6 nadzemných podlaží. V novom sídle sa uvažuje so 60 parkovacími státiami v podzemnej garáži a 10 nad zemou.

Pohľad na pozemok, kde bude stáť sídlo NSK

NSK chce stavať svoje sídlo na Štefánikovej ulici v areáli bývalého pivovaru NSK chce stavať svoje sídlo na Štefánikovej ulici v areáli bývalého pivovaru NSK chce stavať svoje sídlo na Štefánikovej ulici v areáli bývalého pivovaru NSK chce stavať svoje sídlo na Štefánikovej ulici v areáli bývalého pivovaru

Budova v tvare U je viditeľná aj na starých vizualizáciách a na dopravnom výkrese - v tom priestore bude stáť nové sídlo NSK

NSK chce stavať svoje sídlo na Štefánikovej ulici v areáli bývalého pivovaru NSK chce stavať svoje sídlo na Štefánikovej ulici v areáli bývalého pivovaru

Nová križovatka

V súvislosti s pokračovaním výstavby projektu Nová Nitra budú upravené križovatky Štefánikova, Rázusova a Staničná. Na Štefánikovej ulici pribudne nová križovatka - vjazd do areálu Nová Nitra. Vjazd bude pri budúcej budove NSK. Na Štefánikovej bude posunutá aj zastávka MHD za križovatku so Staničnou v smere do centra. Svetelné križovatky vzniknú na križovatke Štefánikova x Rázusova, Štefánikova x Staničná a Štefánikova x vjazd Nová Nitra.Zdroj: Nitralive.sk