Nové úseky R1 od Nitry až po Banskú Bystricu ponesú meno PR1BINA

Nový úsek R1 sa bude oficiálne volať PR1BINA. Ako vysvetlil riaditeľ spoločnosti GRANVIA a.s., ktorá zabezpečuje výstavbu rýchlostnej cesty, Eric Delobel, zvolením tohto názvu si chcú stavitelia uctiť históriu regiónu, ktorým moderná cesta prechádza, a zároveň takto spojiť minulosť s budúcnosťou. Preto sa rozhodli pomenovať projekt podľa nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Očakávanými prínosmi projektu majú byť plynulejšia a bezpečnejšia premávka a v neposlednom rade hospodársky rozvoj nitrianskeho, ale aj ostatných regiónov. Spoločnosť sa zároveň snažila dbať aj na komfort cestujúcich a ekologický prístup pri výstavbe.

logo Pr1bina

Rýchlostná cesta PR1BINA je prvý PPP projekt tohto druhu na Slovensku. Celková výška nákladov na výstavbu a prevádzku dosiahla viac ako 1,2 miliardy eur. Dĺžka celého projektu je 52 km, rozkladá sa na ploche 1 100 000 m² a rozdelený je na štyri úseky: Nitra-Selenec, Selenec-Beladice, Beladice-Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice. Prvé tri úseky sa dostanú do prevádzky v stanovenom termíne 28. septembra 2011. Otvorenie posledného úseku, ktorým je obchvat Banskej Bystrice, je naplánované na júl 2012.

Na každom z prvých troch úsekov sa nachádzajú dve križovatky, ktoré majú zabezpečiť pohodlné pripojenie sa na miestne komunikácie. Otáznym však ostáva, či bude počet týchto križovatiek dostačujúci. Celý projekt je charakteristický množstvom mostov, ktorých je spolu na celej rýchlostnej ceste 78. Najdlhší most sa nachádza na prvom úseku a vedie ponad Priemyselnú ulicu. Jeho dĺžka je 1,2 km a je to najdôležitejší objekt celého projektu. Celý prvý úsek meria 12,6 km a tým, že sa podstatná časť nachádza v katastri Nitry je tento úsek považovaný za mestský. Druhý úsek má vidiecky charakter a je zároveň najdlhším na celej R1-PR1BINA s celkovou dĺžkou 19 km. Táto časť rýchlostnej cesty sa vyznačuje veľkým počtom mostov, pri ktorých boli použité osobitné stavebné technológie. Najpozoruhodnejším mostným objektom je obojsmerný most 205, pri výstavbe ktorého použili stavitelia technológie z Portugalska a so svojou dĺžkou 1 km je to druhý najdlhší most na celej rýchlostnej ceste. Tretí úsek meria 14 km a na jeho konci sa R1-PR1BINA napája na už existujúcu štvorprúdovú komunikáciu do Banskej Bystrice.

Pr1bina stredisko údržby ciest Selenec

Významnou súčasťou rýchlostnej cesty PR1BINA sú aj dve strediská správy a údržby ciest, ktoré sa nachádzajú v Nitre pri Selenci a v Banskej Bystrici. Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Selenec je považované za jeden z kľúčových bodov projektu, pretože bude operačným „srdcom“ celej rýchlostnej cesty. Nachádza sa tu totiž Centrum riadenia dopravy, kde sa budú zbierať a vyhodnocovať aktuálne informácie z celej rýchlostnej cesty. Zabezpečovať tok informácií majú optické vlákna pozdĺž celej komunikácie, na ktorých je pripojených 27 kamier, 8 senzorov intenzity dopravy a 12 meteostaníc. Vďaka tomuto vybaveniu je toto stredisko jedno z najväčších a najmodernejších na Slovensku a jeho úlohou bude udržiavanie plynulej a bezpečnej prevádzky na celej R1-PR1BINA. Súčasťou strediska bude 14 mechanizmov, ktoré sa budú starať o údržbu ciest, ďalej tu bude sídliť diaľničná polícia, hasičský a záchranný zbor.

Rýchlostná cesta PR1BINA bola postavená za 25 mesiacov a na jej stavbe sa podieľalo 2500 robotníkov. Za tento čas stihli postaviť okrem 46 km rýchlostnej cesty aj 130 km betónových zvodidiel, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a 32 km protihlukových bariér. Odhadovaná hustota premávky na R1-PR1BINA je okolo 5-7 tisíc vozidiel za deň. Pre rýchlu dostupnosť k aktuálnym informáciám bola zriadená pre cestujúcich internetová stránka www.pr1bina.sk

Fotogaléria

Video z prezentácie

PR1BINA - letecký pohľad

Naša vďaka patrí spoločnosti Granvia Construction, s.r.o. za výbornú spoluprácu.
Granvia Construction Logo

Zdroj: Nitralive.sk, Granvia Construction, s.r.o., PR1BINA