Dopravné obmedzenia potrvajú do 28. júla

Po dostavbe južného obchvatu Nitry príde k zvýšeniu počtu áut na Cabajskej ulici a s tým súvisiace problémy na križovatke Novozámocká - Cabajská. Existujúci most sa rozširovať nebude, zrušia sa stredové ostrovčeky a tým sa rozšíri cesta.

Obmedzenia potrvajú do 28. júla 2011 a to od 18:00 do 6:00, svetelná signalizácia bude vypnutá od 11. do 17. júla 2011.

::: Čitajte Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom :::

Hlavnou myšlienkou zmeny bolo zvýšenie počtu jazdných pruhov na ľavých odbočeniach. V týchto smeroch je predpoklad nárastu intenzity dopravy. Organizácia dopravy bude upravená nasledovne. Na Novozámockej v smere od Nových Zámkov budú dva pruhy priamo a dva pruhy vľavo, v smere od centra zmena nebude - dva pruhy priamo a jeden doprava. Na Cabajskej budú v smere z centra dva pruhy, v smere do centra budú dva pruhy doľava a jeden doprava na Nové Zámky tzn. na nadjazde bude celkovo päť pruhov.

Novozámocká ulica úpravy

Uvedené zmeny si vyžiadajú aj úpravu križovatky Cabajská – Železničiarska. Pôvodná Železničiarska bude na krátkom úseku zjednosmernená smerom na Čermáň a zároveň sa zriadi nová križovatka, posunutá smerom na Šalu. Na novej križovatke sa umožní odbočenie doľava, odbočenie doprava bude riešené cez pripojovací pruh. Na križovatke sa uvažuje s cestnou svetlenou signalizáciou, ktorá bude v koordinácii s križovatkou Cabajská – Novozámocká.

Zmeny na Cabajskej ulici - PDF súbor

Križovatka Cabajská Novozámocká Nitra pdf úpravy

Cabajská ulica dnes

Zdroj: Andrej Sitkey, Nitralive.sk