Aktualizované: 15.8.2019

Autobusová stanica sa dočká otvorenia na 1632 deň od začiatku rekonštrukcie a to dňa 20.8.2019.

Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019 Autobusová stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie, 15. august 2019


Aktualizácia 26. marec 2019

Rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre sa nachádza v poslednej IV. etape. Arriva ju plánuje odovzdať do užívania v priebehu tohto roka. Termín ukončenia prác je naplánovaný na koniec prvého polroka 2019. Rekonštrukcia začala 2. marca 2015.

V závislosti od klimatických podmienok pokračujú práce na IV. etape modernizácie autobusovej stanice v Nitre pokládkou obrubníkov na nových nástupných zastávkach, zhotovili sa základy budúceho prístrešku a aktuálne sa finalizujú práce na inštalácii základnej časti oceľovej konštrukcie pre nástupištia diaľkových liniek. Okrem práce na nástupiskách boli vybudované aj nové slaboprúdové rozvody elektrickej siete, uzemnenie a odvodnenie prístreškov a komunikácií. Aktuálne pracujeme na výstavbe prístreškov diaľkových liniek spolu so zmenou dopravného napojenia autobusov - nový vjazd na autobusovú stanicu a nové dopravné riešenie v obsluhe zastávok diaľkových liniek, informovala portál Nitralive pani Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

Nová vizualizácia diaľkových nástupíšť - vidno na nej prestrešenie nástupíšť s kaleným bezpečnostným sklom pre prevzdušnenie celej stanice. Sklenené zásteny slúžia na ochranu cestujúcich v nepriaznivom počasí. Súčasťou je vzrastlá zeleň s novým mobiliárom a informačný systém. Autobusová stanica Nitra: vizualizácia 2019


Aktualizácia 21. jún 2018

"V súčasnosti sú už dokončené práce na tretej etape modernizácie autobusovej stanice v Nitre. V rámci nej sme spevnili betónové plochy, zmodernizovali prístrešok určený pre komerčné linky a vybudovali výstupište pre diaľkové linky. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu sprístupníme na budúci týždeň pre cestujúcich betónové plochy určené na výjazd z autobusovej stanice," povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.


V rámci štvrtej etapy bude ARRIVA modernizovať nástupištia 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 6B. Nástupištia 2 až 6B dopravca dočasne presunie na odstavnú plochu autobusov, ktorá sa nachádza medzi autobusovou a železničnou stanicou. Číslovanie dočasne zriadených nástupíšť sa zhoduje s pôvodným označením. Najfrekventovanejšie nástupištia diaľkových liniek 1A, 1B a 1C v smere na Bratislavu zostávajú na novovybudovaných priestoroch autobusovej stanice a budú spadať pod nástupište č. 15 a č. 17. Dopravca zároveň upozorňuje cestujúcich, že z uvedených diaľkových nástupíšť budú odchádzať aj niektoré linky prímestskej dopravy.


Aktualizácia z dňa 18.7.2017

Nové sú zatiaľ prvé 2 nástupištia v smere od Polygónu, momentálne sa pracuje na ďaľších dvoch - C a D. Nová vydláždená plocha je od Polygónu až po úroveň miestneho pohostinstva, kde pribudla oddychový zóna s lavičkami a zeleňou. Pri sedení je umiestnená nová elektronická tabuľa, ktorá zatiaľ nie je v prevádzke.

Minulosťou sú už dlhšiu dobu stánky, ktoré boli umiestnené po pravej strane pri ceste do Polygónu. Zvyšné stánky sú zatiaľ v prevádzke. Všetky stánky nahradia nové, dizajn zatiaľ zverejnený nebol.


Aktuálne sa pracuje na vyznačených nástupištiach

Rekonštrukcia AS Nitra - nástupištia


Pohľad na nástupištia v rekonštrukcii

Priebeh rekonštrukcie AS Nitra Priebeh rekonštrukcie AS Nitra


Pohľad na nové sedenie a informačné tabule

Priebeh rekonštrukcie AS Nitra Priebeh rekonštrukcie AS Nitra Priebeh rekonštrukcie AS Nitra Priebeh rekonštrukcie AS Nitra Priebeh rekonštrukcie AS Nitra


28.10.2016

Spoločnosť ARRIVA odovzdá v sobotu 5. novembra 2016 do užívania zmodernizované nástupištia na autobusovej stanici v Nitre. Cestujúci majú k dispozícii aj nové elektronické tabule s informáciami o jednotlivých spojoch. Autobusová stanica v Nitre je v prevádzke od roku 1978 a jej rozsiahla modernizácia si vyžiada celkové náklady vo výške 2 milióny eur.

Kompletná fotogaléria z 28.10.2016 + zmeny nástupíšť

Autobusová stanica Nitra - rekonštrukcia, 28. október 2016 Autobusová stanica Nitra - rekonštrukcia, 28. október 2016 Autobusová stanica Nitra - rekonštrukcia, 28. október 2016 Autobusová stanica Nitra - rekonštrukcia, 28. október 2016 Autobusová stanica Nitra - rekonštrukcia, 28. október 2016 Autobusová stanica Nitra - rekonštrukcia, 28. október 2016


23.8.2016

Čaká sa na kolaudáciu prvej etapy. Podľa informácií od spoločnosti Arriva Nitra, "modernizáciu autobusovej stanice zbrzdilo nestabilné podložie a bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu prístreškov."

Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016


9.8.2015

Prvá etapa mala pôvodne trvať 3 mesiace, ako nás informovala spoločnosť Arriva, "Posun termínu ukončenia prvej etapy modernizácie autobusovej stanice v Nitre ovplyvnili skutočnosti nad rámec pôvodných plánov. Nad rámec sa vykonávali dodatočné statické výpočty a navrhovali upravené riešenia."


25.6.2015

Na stavbe autobusovej stanice v Nitre, ktorá prechádza rekonštrukciou, vyrastá nová tehlová budova. Nachádza sa v blízkosti čakárne/informácií. Pôjde o sociálne zariadenia pre cestujúcich (toalety) a úschovňu batožín. Tá sa doteraz v blízkosti čakárne nenachádzala. V rámci modernizácie pribudnú nové toalety aj v blízkosti nástupišťa diaľkových liniek.


3.3.2015

Jednotlivé prístrešky nebudú po rekonštrukcii autobusovej stanice poprepájané prestrešením, spoločnosť Arriva prehodnotila technické riešenie. Znamená to teda, že v prípade zlého počasia bude stav oproti tomu doterajšiemu nezmenený.

Nakoľko sme po zverejnení vizualizácii stanice po rekonštrukcii zaznamenali negatívne reakcie ohľadom riešenia oddychových a sedacích plôch, požiadali sme Arrivu o upresnenie. Na vizualizáciach sa lavičky javia ako studené betónové kusy, v realite však bude na sedacej časti upevnené drevo a sedenie by teda malo byť komfortnejšie. Doteraz nepublikovanou zmenou je ak rozšírenie plôch so zeleňou a ďaľšie oddychové zóny vrátane lavičiek.

Predajné stánky dostanú nové usporiadanie a jednotný vzhľad.

Vizualizácia stanice

>>>Všetky vizualizácie TU<<<

Vizualizácia - autobusová stanica Nitra


3.3.2015

Rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre sa začala 2. marca 2015 (pôvodný termín 31. január 2015 bol zrušený pre nevhodné počasie). Oplotené a uzatvorené sú nástupištia č. 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. Začalo sa s demontážou prvých stánkov pri vchode do Polygónu. Dočasné zastávky boi zriadené za budovou reštaurácie Pelikán v smere na železničnú stanicu. Časť parkoviska bližšie k železničnej stanici je uzatvorená pre verejnosť - parkujú tam autobusy.

Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. Prvé informácie o rekonštrukcii stanice sme Vám priniesli v článku Autobusová stanica v Nitre prejde rekonštrukciou a Nový termín rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre je 2. marec 2015

Informácia o I. etape - komplexná rekonštrukcia autobusovej stanice Nitra

Začiatok I. etapy: 2. marec 2015 o 9:00 hod.
Trvanie: cca 3 mesiace
Počet etáp: 7
Celkové trvanie rekonštrukcie: cca 1,5 roka

>>>VŠETKO O REKONŠTRUKCII<<<

Oznam o rekonštrukcii stanice a v pozadí uzatvorené nástupištia

Autobusova stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie

Dočasné nástupištia pre medzimestskú dopravu

Autobusova stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie


Pohľad na demontáž jedného zo starých stánkov na stanici, nahradia ich nové

Autobusova stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie

Pohľad na miesto, kde po rekonštrukcii pribudne nová zastávka MHD

Autobusova stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie


Dotknuté nástupištia v I. etape - zvyšné fungujú aj naďalej


Autobusova stanica Nitra: priebeh rekonštrukcie


Fotogaléria, 3. august 2015

Fotogaléria, 13. marec 2015

Fotogaléria, 3. marec 2015
Zdroj: Nitralive.sk