Priemyselný park Sever medzi Nitrou a Dražovcami je od vzniku napojený na Nitru a rýchlostnú cestu R1A len cez cestu I/64, ktorá spája Nitru s mestskou časťou Dražovce. Cesta je v nevyhovujúcom stave, denne preťažená v čase špičky, jazdí po nej aj mestská hromadná doprava.

I. etapa napojenie PP Sever na R1A v smere do Trnavy bola dokončená ešte v novembri 2014, otvorenie je naplánované na prípadne skôr podľa možností 30. septembra 2015.

V pláne je už niekoľko rokov aj premostenie R1A a napojenie v opačnom smere z Trnavy, podľa pôvodného plánu malo byť hotové v roku 2015/2016. Oznámenie o príchode automobilky Jaguar Land Rover do Nitry výstavbu II. a IV. etapy zjavne urýchli, spoločnosť MH Invest (dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR) už vyhlásila verejnú súťaž. Oznámenie nájdete vo vestníku verejného obstarávania.

Predpokladaná hodnota zákazky je 10 402 061,2000 eur, ponuky je možné predkladať do 21. októbra 2015, výstavba potrvá 12 mesiacov.

Ako bude vyzerať napojenie v smere od Trnavy

popis

popis


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk