* Na titulnej foto výstavbe cyklotrasy pri rieke pri parku na Sihoti v roku 2014

Pozrime sa na aktuálnu situáciu v Nitre ohľadom cyklotrás. 13. februára 2020 som písal o úspešne získanej dotácii - mesto Nitra postaví 4 cyklogaráže v lokalitách: Nábrežie mládeže – Chrenovský most, Dražovská ulica pri UKF, Jesenského ulica pri zimnom štadióne a Tr.A.Hlinku pri atletickom štadióne. Úspešným uchádzačom sa stalo aj Združenie obcí Podzoborská hrádza, ktoré žiadalo dotáciu na výstavbu cyklistickej cestičky od Lužianok po obec Výčapy-Opatovce. V roku 2020 by sme sa mohli dočkať aj podjazdu pod Univerzitným mostom.

Pripravované cyklotrasy:

Verejné obstarávanie resp. kontrola dokumentácie k verejnému obstarávaniu prebieha na riadiacom orgáne pre IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pri projektoch:

- Park Sihoť - Dražovce - má stavebné povolenie
- cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina -má stavebné povolenie
- Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova)

+ - Cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra : verejné obstarávanie je ukončené, čaká sa na odsúhlasenie správnosti súťaže na riadiacom orgáne pre IROP. Má stavebné povolenie.Mapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba

* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Zobor - Liečebný ústav - žltá farba
* cyklotrasa AS Nitra - ČSA - červená farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je značenou cyklotrasou, chýba tu dopravné značenie
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa medzi ulicou B.Slančíkovej a Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko s rampou

Zdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk