Plánovaný podjazd - cyklotrasa pod Univerzitným mostom má územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia. Vydané bolo 5. marca 2020. Po územnom konaní nasleduje stavebné konanie. Výsledkom bude stavebné povolenie. Podjazd figuruje aj v zozname investičných akcií na rok 2020 a z mestského úradu mi bolo potvrdené, že výstavba podjazdu by sa mala realizovať v tomto roku. Viac informácií o podjazde nájdete v tomto článku.

Celý úsek bude mať dĺžku 154,964m, šírka bude 3m (1,5m pre každý pruh) a povrch bude dláždený. "Niveleta cyklotrasy klesá z exist. chodníka pod most v sklone 4,53%, pod mostom je vedená v miernom sklone 0,1% a k novo navrhovanej cyklotrase na Nábreží mládeže stúpa v sklone 5,5%. Lomy nivelety sú zaoblené výškovými oblúkmi s polomermi min. 30 m a max. 200 m. Podjazdná výška pod mostom (gabarit) spĺňa požiadavku TP 085 h=min. 2,50 m s rezervou 0,50," píše sa v rozhodnutí. Súčasťou budú aj oporné múry.

Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostomZdroj: Nitralive.sk, Územné rozhodnutie Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom