City Park čaká na nové stavebné povolenie. Mesto Nitra dnes vydalo "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení rozostavanej stavby realizovanej bez stavebného povolenia". Účastníci konania môžu podať svoje námietky a pripomienky do 7 pracovných dní odo dňa. K novému stavebnému povoleniu sa musia znovu vyjadriť všetky dotknuté orgány. To posledné malo platnosť len do júna 2013. Investor zatiaľ chýba, skelet vlastní spoločnosť Euro City Park, za ktorou stoja ICT Istroconti a Doprastav.

City Park začali stavať v roku 2007 a rok výstavbu prerušili, odvtedy špatí nábrežie pri rieke skelet plánovaného nákupného centra. V marci sme Vás informovali, že práce sa mali obnoviť na jar.

City Park Nitra panoráma

Lokalita: Brezový hájik
Predajná plocha: 28 000 m² + športová a rekreačná zóna 7500m²
Počet obchodov: 100+
Športové plochy: detské ihrisko, kolíska pre skateboard a bicykle, viacúčelové ihrisko, plážové volejbalové ihrisko, dráha pre detské elektroautíčka, pieskovisko so skĺzavkami, lezecká stena
Parkovacie miesta: 850
Kompletné informácie + fotogaléria


Vizualizácie

Fotografie skeletu

Panoráma

Marec 2006


VideoZdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk