Aktualizované: 8. jún 2022

Dňa 6.6. bolo vydané územné rozhodnutie, dokument nájdete na konci článku.


Aktualizované: 16. máj 2022

Mesto Nitra podalo návrh na zahájenie územného konania o umiestnení stavby a využívaní územia s nariadením ústneho pojednávania a tvaromiestnej obhliadky.


Aktualizované: 8. december 2021

Tri ateliéry prezentovali na Mestskom úrade v Nitre návrhy nového skateparku, ktorý vznikne na Chrenovej. Návrhy hodnotila odborná porota zložená zo skaterskej komunity, architektov a krajinných inžinierov. Mesto súťaž zorganizovalo v spolupráci s Asociáciou skateboardingu SR.

„Vyhral kvalitný návrh, a to hlavne vďaka forme súťaže, akú sme zvolili. Mám veľkú radosť, že nám v meste vznikne ďalší priestor pre zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.

Víťazom sa stal ateliér Unicorn Unicorn z Českej republiky, ktorý sa špecializuje na návrhy skateparkov a verejných priestranstiev a za sebou má viacero úspešných revitalizácií verejných priestranstiev, ktoré sú dnes aktívne využívanými športoviskami pre komunity miestnych obyvateľov (napríklad projekt Praha-Čakovice, Výstaviště Praha, Urban Park Bratislava).

Park s neformálnym športoviskom vznikne na Nábreží mládeže. Slúžiť bude nielen Chrenovčanom, ale aj obyvateľom celého mesta a širšieho okolia. Multifunkčné ihrisko by malo ponúknuť priestor nielen pre šport, ale aj zábavu, kultúru, relax. A presne takýto návrh predložil autor víťazného návrhu.

„Riešené územie s bezprostredným kontaktom s riekou, otvorenými výhľadmi na historický hrad, s krásnymi zoskupeniami hodnotných stromov a v blízkosti centra nám vytvára pre takýto multifunkčný areál dokonalé podmienky,“ popísali víťazi svoj projekt v sprievodnom texte k súťažným podkladom.

Severnej polovici územia bude dominovať skatepark, v južnej zóne sa plánuje objekt správy s kaviarňou, hracie plochy aj vyhliadkové miesto s čarovným pohľadom na slnko zapadajúce nad Nitrou. Architektonický návrh ráta aj s umiestnením lavičiek, odpadkových košov a verejného osvetlenia, ktoré zabezpečí využívanie areálu aj v neskorších hodinách. To, že park bude bezbariérový, je v dnešnej dobe samozrejmosťou.

Návrh počíta s využitím vyťaženej zeminy pre betónové konštrukcie. Zemina odkopaná pre betónové konštrukcie skateparku tak bude znovu použitá na zakopanie objektu správy do terénnej vlny. Návrh tiež citlivo pracuje s existujúcou zeleňou, ktorú zapracováva do výsledného architektonického riešenia.

„Víťazný návrh rieši územie formou rozdelenia celku na dve časti pozdĺž osi, ktorá je smerovaná na Nitriansky hrad. Pozorné čítanie kontextu je viditeľné aj v snahe navrhnúť celý komplex tak, aby bol čo najviac súčasťou parku na nábreží. Ide o formu práce s terénom prostredníctvom pozitívnych a negatívnych intervencií do existujúceho terénu, a tým je docielená modulácia požadovaných skoro až bionických tvarov. Je to parková úprava, po ktorej sa dá aj jazdiť na skateboarde, nie je to primárne monofunkčný celok,“ povedal o vznikajúcom skateparku na Chrenovej Viktor Šabík, hlavný architekt Nitry a predseda poroty.

Na základe víťazného návrhu vznikne projektová dokumentácia, podľa ktorej bude možné stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky. Ďalším krokom bude žiadosť o stavebné povolenie. Súbežne s tým sa radnica, na základe predpokladanej hodnoty diela rozhodne, či bude Skatepark Chrenová financovať z vlastných zdrojov, či bude žiadať o podporu z fondov EÚ alebo Fondu na podporu športu.


Pôvodný článok z 3. mája 2021

Na Chrenovej pri rieke Nitra plánuje mesto Nitra vybudovať voľnočasový areál. Tento zámer doteraz mesto prezentovalo pod názvom "Skatepark Chrenová". Na projektovú dokumentáciu vyčlenilo mesto 40-tisíc eur a na realizáciu 210-tisíc eur. Tieto sumy sú uvedené v našom článku o úvere v hodnote 9-miliónov eur, ktorý si mesto zobralo v minulom roku.

V zozname investícií sa spomína aj Skatepark Centrum Diely - pôjde o dotvorenie areálu existujúceho skateparku v hodnote 280-tisíc eur + 20-tisíc eur projektová dokumentácia.

V zápisnici posledného zasadnutia výboru mestské časti Chrenová sa hovorí nielen o skateparku, ale o voľnočasovom areáli, ktorý by slúžil aj pre športy ako basketbal, telocvik, kolieskové športy. Chýbať by nemali prvky mestského mobiliáru.

Pozemok patrí Rímskokatolíckej cirkvi.

Výbor mestskej časti Chrenová prerokoval zámer a odporúča jeho umiestnenie za podmienok dodržania majetkového vysporiadania s ohľadom na vlastnícke pomery a riešenie statickej dopravy.


Kde by sa mal areál nachádzať?

Ide o pozemok na Nábreží mládeže pri rieke Nitra, kde sa nachádza trávnatá plocha. Viac napovedia fotografie nižšie.

Skatepark Chrenová, lokalita Skatepark Chrenová, lokalita Skatepark Chrenová, lokalita


Vizualizácie

Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia Skatepark Nitra Chrenová, vizualizácia

Územné rozhodnutie, Skatepark Chrenová by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk