Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa uskutoční od 21. do 26. septembra 2012

S akými traumami z totalitných režimov žijeme dnes? Akým militantným náboženským aj politickým prejavom sa prizeráme? A aká morálka vládne v spoločnosti 21. storočia? Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 21. do 26. septembra 2012, ponúkne počas svojho 21. ročníka politické a spoločenské témy minulosti aj súčasnosti. Podtitulom festivalu je vina / nevina.

Festivalový hlavný program prinesie 13 inscenácií z 10 krajín. Diváci si budú môcť pozrieť jedinečné diela divadelných umelcov z Belgicka, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Veľkej Británie aj Slovenska. „Hlavný program sa koncentruje na súčasnú hru a autorskú tvorbu. Neuvádzame jedinú klasiku. Prezentujeme tendencie dokumentárneho divadla a politické divadlo,“ povedala riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová. „Obraciame sa do minulosti, ale upriamujeme pohľad predovšetkým na horúcu súčasnosť. Dve svetové vojny, komunistická totalita, globalizácia... Zdá sa, že v geopriestore bývalých socialistických štátov je o čosi viac problémov v tomto smere. Zámerné odsúvanie vlastných dejín, nevymožiteľnosť práva, plazivá korupcia, neúcta k človeku, chudoba. Spolu s tvorcami preto otvárame napríklad otázky morálky a svedomia, viny a neviny,“ zhrnula.

Festival Divadelná Nitra je koproducentom dvoch významných zahraničných diel a prináša ich ako jediný na Slovensko. Taktiež rozbieha svoj vlastný medzinárodný projekt. Prvým je otváracie predstavenie festivalu, inscenácia v Nemecku pôsobiacej argentínskej choreografky Constanzy Macras a jej tanečného súboru DorkyPark z Berlína – Otvorení všetkému. V jedinečnom dokumentárnom tanečnom projekte vystupuje tím poskladaný z profesionálnych umelcov a z medzinárodnej 18-člennej skupiny rómskych tanečníkov a hudobníkov, vybratých v rámci terénneho výskumu v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Fascinujúce spojenie originálnej modernej choreografie a tradičného rómskeho tanca a živej hudby s autentickými príbehmi účinkujúcich prináša netradičný pohľad na súčasnú rómsku otázku. Režisérka konfrontuje klišé pohľadu na Rómov s otvorenosťou prístupu k ich osudom.

Po úspešnej minuloročnej spolupráci budú festivalovým satelitným mestom Košice. Z Nitry poputuje do Košíc práve inscenácia Otvorení všetkému, ktorá sa v Štátnom divadle Košice odohrá 23. septembra.

Malé i veľké tragédie, osobné aj spoločenské zlyhania a najmä reálne ľudské príbehy o dobe a moci prinesie na divadelné dosky viacročný medzinárodný projekt Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. Počas tohtoročnej Divadelnej Nitry v rámci sekcie Parallel Forum budú tvorcovia zo šiestich krajín prezentovať námety a príbehy, ktoré vzniknú z prieskumov v tajných archívoch ich krajín. Z nich vzídu inscenácie, ktorých premiéry uvedie Divadelná Nitra na jeseň 2013. Jedna zo sekcií projektu – Parallel Plus uvedie počas festivalu dve divadelné inscenácie, ktoré sa zaoberajú pôsobením tajných polícií v štátoch bývalého sovietskeho bloku.

DN2012 banner

Divadelná Nitra sa podieľala ako koproducent na vzniku inscenácie jedného z najdôležitejších nezávislých divadiel v Rusku, Teatr.doc. Inscenácia Dvaja v tvojom dome ponúka príbeh súčasného bieloruského básnika a disidenta a najmä opozičného prezidentského kandidáta Vladimíra Nekľajeva. Je založená na skutočných udalostiach a pýta sa, čo to znamená byť väzňom vo vlastnom dome, keď sa vám do bytu nasťahujú dvaja tajní agenti, ktorí vás strážia a jedia vo vašej kuchyni. Tragikomická inscenácia mladého ruského režiséra Talgata Batalova odhaľuje súkromnú i verejnú stránku tohto príbehu. Ústrednou postavou inscenácie X milimetrov z Y kilometrov súboru Colectiv A z rumunského mesta Kluž v réžii mladej, no v Európe už preslávenej rumunskej dramatičky a režisérky Gianiny Cărbunariu, je spisovateľ a novinár Dorin Tudoran, ktorý v roku 1985 opustil Rumunsko po štyridsiatich dňoch hladovky. Autorka kontaktovala samotného aktéra a na divadelných doskách ukazuje, ako rumunská tajná služba Securitate vytvárala fiktívne príbehy o sledovaných osobách aj aké metódy nátlaku používala.

Divadelná Nitra je počas svojej existencie expertom v prezentácii špičkového divadelného umenia z celej Európy a regiónu V4. Aj tentoraz prináša z Českej republiky, Maďarska a Poľska výnimočné diela. Veronika Švábová je českou performerkou umeleckej skupiny Handa Gote, fenoménu českej divadelnej scény. V inscenácii Mraky rozpráva o dejinách jednej bežnej rodiny v bývalom Československu – svojej vlastnej. Príbeh sa začína v roku 1938 a prostredníctvom spomienok, dobovej hudby, premietania rodinných fotografií rozpráva o malých dejinách rodiny, ktorej život, tak ako životy iných, ovplyvnila najskôr nacistická okupácia a hneď nato komunistický totalitný režim.

Poľská inscenácia III Fúrie divadla Teatr H. Modrzjewskej v Legnici

DN2012 3 fúrie


Ústredné momenty poľskej histórie a osudy s nimi spojené zase ukáže poľská inscenácia III Fúrie divadla Teatr H. Modrzjewskej v Legnici. Režisér Marcin Liber vytvoril ironickú punkovú šou skomponovanú zo zmesi poľských dejín a antickej mytológie, ktorá patrí k tomu najlepšiemu, čo za posledné obdobie v poľskom divadle vzniklo. Dve matky rozprávajú príbehy svojich trpkých životov. Tá prvá bojuje s kliatbou, ktorá sprevádza jej rodinu od druhej svetovej vojny. Jej babka vtedy vydala Nemcom dve ženy z Varšavy. Tá druhá je, naopak, z rodu hrdinov – vychovala svojho syna k patriotizmu. On potom v záujme ochrany vlasti vraždí prostitútky aj komunistov. Inscenácia poukazuje na tmavé aj svetlé stránky poľského národného charakteru a demýtizuje hrdinstvo mužov v 2. svetovej vojne.

Existenciálnu metaforu o živote, smrti a morálke v dnešnej spoločnosti prináša do Nitry inscenácia budapeštianskych súborov Katona J. Szinház a Szputnyik s názvom Anamnéza. Je príbehom divadelného režiséra, ktorý blúdi v klaustrofobickom priestore súčasnej maďarskej nemocnice a hľadá svoju matku od interného oddelenia až po patológiu. Režisér Viktor Bodó, ktorý patrí k najmladšej, ale už aj za hranicami uznávanej generácii režisérov, vytvoril takmer kafkovskú grotesku o stave súčasného zdravotného systému v Maďarsku, ktorá presahuje tému, takú aktuálnu aj na Slovensku a v iných východoeurópskych krajinách.

Všetky festivalové predstavenia sa uskutočnia v Divadle Andreja Bagara v Nitre a v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Po 17. raz sa na úvod festivalu rozdajú prestížne ocenenia uplynulej slovenskej divadelnej sezóny DOSKY. Práve v tieto dni sa spočítavajú hlasy divadelných kritikov a publicistov. Na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra nebude chýbať inšpiratívny pracovný a vzdelávací program. Približne 70 podujatí – divadelných, hudobných, výtvarných aj filmových prinesie do nitrianskych ulíc zase sprievodný program.

Zdroj: Divadelná Nitra