Študentské centrum UKF aj tento rok pripravilo Kariérne dni UKF, ktoré sa uskutočnia 20. – 21. októbra 2021. Zážitkové workshopy pomôžu študentom UKF v Nitre získať nové praktické zručnosti a skúsenosti, či nájsť si dobrú prácu. Tematicky sú workshopy orientované tak na získanie dobrého zamestnania, ako aj na možnosti založenia vlastného podnikania. Ponuka workshopov je pestrá, niektoré sa konajú online, väčšina prezenčne – v Študentskom centre UKF v Nitre na Dražovskej 4.

Profesia.sk poskytne virtuálne kariérové zážitkové poradenstvo vo viacerých oblastiach. Študenti sa dozvedia zaujímavé informácie a rady ohľadom možností získania zamestnania. Fokus bude zameraný špeciálne na tých, ktorí študujú pedagogické študijné programy. Slovenská asociácia koučingu pripravila študentom informácie o uplatnení koučingu pri hľadaní zamestnania, ale aj v osobnom živote. Študenti budú mať možnosť vyskúšať si aj osobný rozhovor s koučom. Národné podnikateľské centrum v Nitre umožní záujemcom nahliadnuť do sveta podnikania a zároveň získať cenné rady ohľadom vlastného podnikateľského zámeru. Kariérové poradkyne Ústavu aplikovanej psychológie FSZaV UKF v Nitre poradia študentom, ako spoznať seba samého a ako si nájsť prácu, na ktorú sa hodia a ktorá ich bude baviť. Posledný workshop bude zameraný na tému dobrovoľníctva, ktoré patrí k prekvapivo účinným zážitkovým formám vzdelávania. Pre študentov ho pripravilo Nitrianske centrum dobrovoľníctva.

Kariérne dni UKF v Nitre 2021Zdroj: UKF