V roku 2022 spojili svoje sily pri organizovaní kariérnych dní pre svojich študentov obe nitrianske univerzity – UKF aj SPU. Univerzitné kariérne dni sa stali súčasťou programu Nitrianskych univerzitných dní 2022 a svojím programom dopĺňajú a spestrujú programovú ponuku tohto už tradičného podujatia.

Tímy Študentského centra UKF v Nitre a Univerzitného poradenského a podporného centra SPU Nitra pripravili 8 zaujímavých a tematicky pestrých workshopov, ktoré pomôžu študentom oboch univerzít získať nové znalosti a skúsenosti s cieľom, aby si po ukončení štúdia ľahšie našli adekvátne uplatnenie v praxi.

Univerzitné kariérne dni sa konajú sa v termíne utorok 26. 4. - streda 27. 4. 2022 na dvoch miestach. Dopoludňajšie workshopy budú prebiehať v priestoroch Študentského centra UKF v Nitre na Dražovskej 2. Popoludňajší program sa uskutoční v novootvorenom CoWork centre SPU Nitra na Internáte Mladosť (miestnosť v suteréne), na Štúrovej 2.

PROGRAM

Univerzitné kariérne dni 2022 na UKF a SPU v Nitre Univerzitné kariérne dni 2022 na UKF a SPU v Nitre Univerzitné kariérne dni 2022 na UKF a SPU v Nitre