Ponuka oficiálnych verejných ohnísk v Nitre sa rozšírila, v rámci revitalizácie Boriny vzniklo ohnisko priamo prístupné z chodníka/cyklotrasy či už pri príchode z mesta cez ulicu Slnečná, alebo z Čermáňa z ulice Inovecká/Bottova.

Okrem ohniska a sedenia okolo neho sa v blízkosti nachádza stôl s lavicami, smetný kôš, altánok a verejné osvetlenie. Pri pobyte pri ohnisku je potrebné riadiť sa poriadkom, ktorý je uvedený na informačnej tabuli.

Zvyšné ohniská v Nitre:

🔥 Pyramída
🔥 kameňolom Malá Skalna pod Zoborom
🔥 pri detskom ihrisku vedľa OC City market (ex. Family Center)
🔥 Hidepark

Nové verejné ohnisko na Borine v Nitre Nové verejné ohnisko na Borine v Nitre Nové verejné ohnisko na Borine v Nitre Nové verejné ohnisko na Borine v NitreZdroj: Nitralive.sk