V Nitre pribudli nové typy kontajnerov na smeti. Sú osadené do 1,5m hĺbky a mesto si od nich sľubuje zniženie zápachu, šetrenie miesta a lepší estetický vzhľad. Investorom sú Nitrianske komunálne služby. V tomto roku NKS preinvestovali z vlastných zdrojov 120 tisíc €, v budúcom roku plánujú preinvestovať ďalších 100 tisíc €. V pláne je zatiaľ celkovo 21 stojísk, ich ďaľšie rozmiestnenie bude závisieť od vyhodnotenia ekonomických ukazovateľov a tiež od spokojnosti občanov.

Rozmiestnenie kontajnerov (existujúce a plánované)

Poradové čísloUmiestnenie
1.Sandokan
2.Potravinárska ul. / Dúhové bývanie
3.Jurkovičová 19 - 23
4.Palárikova ulica
5.Janíkovce škôlka/jednota
6.Ľ.Okánika 8 + Tr.A.Hlinku 25
7.Tr.A.Hlinku 11 - 13
8.Ľ.Okánika 14 + Tr.A.Hlinku 3
9.Tr.A.Hlinku 14 - 16
10.Tr.A.Hlinku 51 + Tr.A.Hlinku 49
11.Tríbečská 1 - 3
12.Tríbečská 17 - 19
13.Sitnianska 1,3 a 2,4
14.Bajkalská 4 (nove stojisko)
15.Bajkalská 3
16.Štiavnická 20,17
17.Dlhá 68
18.Dlhá 60
19.Parkové nábrežie 21-25
20.Jurkovičová 28-29
21.Bazovského 12,16


Kedy a kde všade budú kontajnery umiestnené?

Zhruba polovica stojísk bude vybudovaná v tomto roku, zvyšné v budúcom roku. Pre stanovenie vhodnej lokality sa musia brať do úvahy možnosti samotného umiestnenia kontajnerov (kolízie s inžinierskymi sieťami), efektívnosť systému (nahradenie väčšieho počtu klasických kontajnerov novými, a tým šetrenie miesta pre ďalšie využitie – parkovanie, zeleň, chodníky a pod). Vzhľadom na úsporu miesta sú taktiež vhodné na umiestnenie v centrách miest.

Nové stojisko kontajnerov na sídlisku Chrenová v Nitre, ulica Ľ.Okánika

Podzemné kontajnery


Plánuje sa rozšírenie kontajnerov do celej Nitry?

Tento projekt spoločnosť považuje za pilotný, po vyhodnotení ekonomických ukazovateľov ako aj spokojnosti občanov, spoločnosť predpokladá ďalšie pokračovanie a rozširovanie tohto systému. Najväčšou prekážkou umiestnenia stojísk sa javí dnes už veľká infraštruktúra inžinierskych sietí vo vhodných lokalitách.

Náklady na kontajner/celkové náklady

Náklady na jeden kontajner závisia od jeho veľkosti a použitia (TKO, SZ.. – rôzne technické prevedenie) a pohybujú sa vrátane inštalácie do zeme od 2000 – 2600 EUR/ks, čo je len približne polovica ceny celopodzemných kontajnerov, takže aj bez použitia dotačných prostriedkov je v tomto prípade možné hovoriť o ekonomickej návratnosti investície (v našom prípade cca 3,5 roka). V tomto roku NKS preinvestovali z vlastných zdrojov 120 tisíc €, v budúcom roku plánujú preinvestovať ďalších 100 tisíc €.

Ako vyzerá osadenie kontajnerov do zeme?

Podzemné kontajnery


Vyprázdňovanie kontajnerov

Kontajnery sú vyprázdňované vozidlom s hydraulickou rukou podobne ako boli doteraz vyprázdňované zvony na sklo. Frekvencia vývozu v meste rôzna a je stanovená podľa potreby jednotlivých stojísk, spravidla min 2x za 7 dní u TKO (tuhý komunálny odpad) a 1x14 dní u nádob na SZ (separovaný zber).

Vyprázdňovanie kontajnerov zachytené na ulici Tr.A.Hlinku (foto:koli)

Podzemné kontajnery Nitra


Výhody podzemných kontajnerov

Výhodou systému, okrem estetického vzhľadu, je to, že odpad nezapácha pretože je v zemi, je možné využiť vyššiu kapacitu nádob a ušetriť plochu v porovnaní s konvenčnými nádobami, a tým využiť miesto na parkovanie, zeleň, ihriská a pod. Vývoz bude menej hlučný a rýchlejší a hlavne menej náročný na frekvenciu vývozu, čím sa odbremení dopravné zaťaženie v danej lokalite. Tento systém zberu je výrazne vhodnejší z hľadiska zápachu a zabráni prepĺňaniu kontajnerov v exponovaných časoch sviatkov. V neposlednom rade je určite estetickejší, nádoby zostávajú na svojom mieste, nie je potrebne sprístupňovať kontajnery pre vyvoz v zime. Rovnako tak tento systém zabráni vyberaniu kontajnerov neprispôsobivými občanmi, ako aj prístupu zvierat.

Výhodou podzemných kontajnerov je ich estetickejší vzhľad, príklad rozmiestnenia kontajnerov

Podzemné kontajnery


Fotogaléria
Zdroj: NKS, foto Nitralive.sk, nákresy NKS