V utorok 12. mája 2015 začali archeológovia z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre s výskumom v areáli benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore. Podľa jednej z verzií tu zomrel kráľ/knieža Svätopluk. Kosmasova kronika napísana okolo roku 1125 nám hovorí, že Svätopluk sa na sklonku svojho života utiahol medzi pustovníkov pod Zoborom, ktorí ho prijali medzi seba.

Pribudnú informačné tabule i brožúrka

Nitrianska organizácia cestovného ruchu v spolupráci s UKF Nitra, Katedra muzeológie pripravuje osadenie informačných tabúľ. Bude pripravená i brožúrka o histórii tohto miesta. Veď už v 9. Storočí, za čias Veľkej Moravy tu bol prvý kláštor na území našej krajiny. Tu mnísi učili našich v škole, bola tu nemocnica, lekáreň. Mnísi sa starali o pozdvihnutie poľnohospodárstva i remesiel. Pri kláštoroch v tej dobe sa darilo remeslám i poľnohospodárstvu.

O aktivitách v areáli kláštora sv. Hypolita na Zobore sme Vás informovali v článku Zrúcaninu zoborského kláštora oddelí od liečebného ústavu plot a o jeho histórii sa dočítate v článku História Zoborského kláštora I.: Benediktínsky kláštor sv. Hipolyta.


Pohľad na začiatok prác

Zoborský kláštor - vykopávky


Prístup k zrúcanine bude zabezpečený cez tento prístupový chodník, ktorý tiež prejde úpravou - pribudnú drevené mostíky na prepadnutých miestach

Zoborský kláštor - zrúcanina


Aktuálny pohľad zhora - veža kláštorného kostola už neexistuje, zostala len zrúcanina budovy

Kostol sv. Jozefa. a kláštor dal vybudovať nitriansky biskup Blažej Jaklin v rokoch 1692 – 1695 pre kamaldulský rád – vetvu benediktínov, na starých základoch benediktínskeho kláštora z 9. storočia. Benediktínsky kláštor sv. Hypolita bol založený v dobe Veľkej Moravy najneskôr r. 880, bol zničený poľským vojskom v roku 1471.

Zoborský kláštor - zrúcanina


Informačný leták - Zoborský kláštor

Zoborský kláštor - vykopávky Zoborský kláštor - vykopávky


Fotogaléria, 25. marec 2015

Fotogaléria zhora, 25. marec 2015Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, Zoborský skrášlovací spolok