Občianske združenie Topoľčiansky hrad prichádza s unikátnou virtuálnou prehliadkou hradného komplexu. Jedinečný zážitok ponúka aj 3D model objektu hradu a hradného kopca.

Zrúcanina Topoľčianskeho hradu sa vypína priamo nad obcou Podhradie, vzdialenou asi 18 kilometrov od okresného mesta Topoľčany v Nitrianskom kraji. Hrad bol vybudovaný v 13. storočí na dolomitovom brale v juhovýchodnej časti Považského Inovca. Jeho zriadenie sa prisudzuje rodine Čákovcov, ktorí potrebovali vlastné opevnené centrum. K hradu je možné dostať sa po vyznačenom chodníku po prístupnom teréne.

Virtuálna prehliadka z pohodlia domova

S ambíciou prispieť k sprístupneniu jedinečných priestorov hradu čo najširšej verejnosti prichádza Občianske združenie Topoľčiansky hrad, ktoré vzniklo za účelom obnovy a rekonštrukcie hradnej zrúcaniny Topoľčianskeho hradu, jeho bezpečné sprístupnenie verejnosti, ako aj na podporu aktivít zameraných na oživovanie tradícií, propagáciu kultúrnych a historických hodnôt v topoľčianskom regióne doma i v zahraničí.

Scentralizované informácie o objekte Topoľčianskeho hradu sprístupňuje širokej verejnosti v jednotnej grafickej forme pomocou zábavno-náučnej interaktívnej webovej prezentácie. Virtuálna prehliadka hradného komplexu z dielne profesionálov tak každému umožní zažiť najrealistickejšie pocity z inej perspektívy a z pohodlia domova. Nádherné realistické zábery zlepšia orientáciu, povedomie o lokalite a rozmiestnení areálu. Stačí len vojsť a na stránke www.topolcianskyhrad.sk sa nechať unášať históriou.

V rámci virtuálnej prehliadkyTopoľčianskeho hradu možno navštíviť priestory hradu - predhradie, nádvorie, parkan, východný, západný a stredný palác, kaplnku, renesančný palác, hradnú vežu, pivnice a pod.

Topoľčiansky hrad

Informácie o výskume a obnove, 3D modely

Okrem virtuálnej prehliadky záujemcovia na stránke nájdu aj informácie o archeologickom výskume hradu, architektonickom návrhu obnovy hradu či metodickom prístupe k obnove hradného jadra Topoľčianskeho hradu, ako aj fotografie z prestavby hradu.

Jedinečný zážitok ponúkajú 3D modely objektu hradu a hradného kopca, ktoré boli vytvorené v rámci programu podpory partnerstiev Nadácie SPP s názvom Projekt digitálnej histórie Topoľčianskeho hradu.Ako informovali tvorcovia fascinujúcej virtuálnej prehliadky, pokiaľ ide o objekt hrad, optický model súčasného stavu je výsledkom kombinácie metód pozemnej a leteckej fotogrametrie. Počas leta 2019 zhotovili asi 8-tisíc snímok, ktoré následne spracovali a georeferencovali na základe geodetických meraní.

Optický model súčasného stavu hradného kopca je výsledkom zberu dát pomocou leteckej fotogrametrie. V dvoch letových fázach (priečny a pozdĺžny let), bolo zosnímaných asi 700 fotografií, z ktorých bol následne generovaný optický model topológie hradného kopca.

Topoľčiansky hrad

V plánovanej druhej etape projektu digitalizácie hradu budú modely slúžiť ako podklad pre analýzu potenciálnych archeologických výskumov.

Projekt s názvom Digitálna história Topoľčianskeho hradu – 1. Etapa vznikol s finančnou pomocou podpory partnerstiev Nadácie SPP.

 

Zdroj: Nitralive