Projekt Kreatívneho centra v Nitre je v procese realizácie, súčasťou je časť v bývalých kasárňach pod Zoborom a bývalé kino Palace. Na úspešné dokončenie projektu je potrebné doriešiť jeho financovanie.

Nakoľko je projekt financovaný z eurofondov a prostriedky sú očakávané až v roku 2024 je potrebné v tomto roku nájsť financie v rozpočte mesta. Spolu ide o sumu 9 027 315,17 eur. Úrad ekonomiky a rozpočtu navrhol variantné financovanie projektu, súčasťou je zapojenie finančných pristriedkov z príjmov fondu mestského rozvoja, investičného uveru, z vyradených investičných akcií. Jednoducho povedané, peniaze určené na schválené investičné akcie budú použité na zafinancovanie Kreatívneho centra. Po obdržaní fondov od štátu bude možné investičné akcie opäť rozbehnúť, pôjde však o odklad, ktorému sa asi nikto nepoteší. V prvom variante sa uvažovalo nad použitím preklenovacie úveru.

"Druhý variant bol nastavený tak, že by sa použili peniaze z vnútorných zdrojov - išli by z kapitálovych výdavkov (z bežných nemôžu) a "odpojili" by sa z rozpočtu. Takéto riešenie bolo navrhnuté preto, že štát si neplní termíny, k 31. 12. však končí programové obdobie a my musíme uhradiť faktúry. Keď nám peniaze štát v roku 2024 (s meškaním) preplatí, poslanci môžu znovu rozhodúť o ich použití na dané investičné akcie", objasnil situáciu hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Otázku dofinancovania KC riešili poslanci mestského zastupiteľstva už opakovane, vždy bez výsledku. Posledné zasadnutie zastupiteľstva sa konalo v pondelok 27. novembra 2023, išlo o mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré malo len jeden bod programu - spomínané financovanie KC. Nakoľko poslanci neschválili program zastupiteľstva, k schvaľovaniu ani nedošlo. Podľa informáciií od poslancov rokovali predsedovia klubov s primátorom pred začiatkom mimoriadneho zastupiteľstva a povedali mu, že ak vyjadrí vôľu rešpektovať požiadavky uvedené vo Vyhlásení, budú poslanci hlasovať za program. Keďže to odmietol, 18 poslancov odmietlo schváliť program zastupiteľstva.

Vyhlásenie poslancov a ich požiadavky na odvolanie prednostu a poradcu pre komunikáciu

Celkom 18 z 31 poslancov adresovala primátorovi mesta oficiálne vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú znepokojenie nad stavom fungovania mestského úradu a vývoja ekonomiky mesta. Nižšie zverejňujem plné znenie.

Podľa poslanca Miloša Dovičoviča nie štát, ale mesto si neplní termíny a nepredkladá kompletné žiadosti o platby. "Generálna riaditeľka sekcie ministerstva kultúry už pred mesiacom povedala, že ak by sme predkladali žiadosti v poriadku, už sme mali vtedy mať preplatených aspoň 7 miliónov", konštatoval Dovičovič. Problémom podľa neho je aj fakt, že 19.10. bol na zastupiteľstve materiál na úver 10 miliónov, o mesiac 16.11. už bolo treba 14,2 milióna.

"Celý projekt KC je od samého začiatku primátorom a jeho ľuďmi skrývaný a utajovaný. Ani keď sme sa ako poslanci dožadovali informácií buď sme ich nedostali alebo boli chaotické, neúplné a plné zahmlievania. Stručne povedané, klamali nás a klamú doteraz. Nielen tu, ale vo všetkom", dodal Dovičovič.

Vyhlásenie poslancov MsZ Nitra ku KC Hlasovanie poslancov MsZ Nitra ku KCZdroj: Nitralive.sk