Chátrajúci renesančný kaštieľ dostal novú podobu

Renesančný kaštieľ v Nových Sadoch dlhé roky chátral. Po takmer dvojročnej rekonštrukcii ho dňa 18. augusta 2012 slávnostne otvorili pre verejnosť. V jeho vnútri vzniklo múzeum, nachádzajú sa tu exponáty, ktoré poskytlo na jeden rok Slovenské poľnohospodárske múzeum. Vystavené sú napríklad fajky, tabatierky, pánske hodinky či nádoby na pivo, dámy zasa zaujmú toaletné potreby a stolovací servis.

Náklady na rekonštrukciu: viac ako 1,3 mil. euro
Financovanie: 85% Európska únia, 10% štátny rozpočet, 5% spoluúčasť obce
Architekt: Ateliér – Ing. arch. Ján Dolejší, autorizovaný architekt SKA, Bratislava
Začiatok rekonštrukcie: december 2010
Otvorenie kašitela: 18.8.2012

Stavebníkom opevneného kaštieľa bol Jozef (I.) Ghyczy, ktorý dostal v roku 1550 povolenie na stavbu takéhoto objektu od kráľa Ferdinanda I. Opevnený kaštieľ reprezentoval význam jeho majiteľa, ktorý bol dvormajstrom ostrihomského arcibiskupa a tiež nitrianskym podžupanom a prísediacim kráľovského súdu. V prvej polovici 19. storočia prestaval na poschodový vežový kaštieľ Andrej (III.) Ghyczy. Posledné stavebné úpravy prebiehali v druhej polovici 20. storočia, kedy bol objekt prispôsobovaný novým funkciám - škole, neskôr vývarovni a predajni Jednoty.

Kaštieľ - pôvodný stav

Kaštieľ Nové Sady

Fotogaléria - otvorenie pre verejnosť, 18.8.2012

Zdroj: www.novesady.sk, foto pôvodný stav: Marián Mandák, foto otvorenie: Peter Michalík