NITRA 14.decembra 2007 - Pred pár dňami pribudli v centre mesta značky označujúce vnútorný dopravný okruh mesta.

V bezprostrednej blízkosti centrálnej mestskej oblasti je umiestnený vnútorný dopravný okruh, ktorého hlavnou funkciou je zachytenie dopravy pred dopravne tlmeným centrom mesta. Vnútorný dopravný okruh umožní dopravnú obsluhu pre zásobovanie a trasovanie liniek mestskej hromadnej dopravy v pešej dostupnosti k pešej centrálnej mestskej zóne.
Hlavné obslužné komunikácie tvoria obvodovú distribučnú trasu s vhodným napojením z ostatných oblastí mesta: Chrenová, Zobor, Klokočina vedenú Wilsonovým nábrežím (premostenie rieky Nitry na ul. B.Slančíkovej) – Kmeťkovou ulicou – Mostnou ulicou – Ďurkovou ulicou – Palánkom – Cintorínskou ulicou – Coboriho ulicou – Ulicou Československej armády s priečnym prepojením v mieste Štúrovej ulice a napojeniami na okruh v uliciach Mostná, Schurmannova, Štúrova, Staničná, Richtára Peregrína, triedy Andreja Hlinku.
Vnútorné územie vymedzené dopravným okruhom obsahuje systém obslužných prístupových a prepojovacích komunikácií zväčša jednosmerného charakteru (ulica Fraňa Mojtu, Piaristická ulica, Damborského ulica) s výraznou statickou dopravou a dominanciou pešieho pohybu.

 

-m-