Mesto Nitra pripravuje veľký balík investičných akcií, ktoré zahŕňajú rekonštrukcie ciest, vybudovanie nových cyklotrás, pribudne aj chodník a parkovisko. Investície boli odsúhlasenú zastupiteľstvom ešte koncom roka 2012. Rekonštrukcie budú stáť 10.078.900 EUR s DPH. Mesto bude práce financovať formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Víťazná firma zabezpečí financie, zodpovedná bude aj za kolaudáciu a po dobu 10 rokov bude ručiť za stav ciest.


V Nitre tak pribudnú tri nové cyklotrasy - Univerzitný most – Priemyselná ulica, park Sihoť - Vodná ulica a Dlhá ulica - Mikov Dvor - letisko Janíkovce. Dlhoočakávanou rekonštrukciou je Staničná ulica od železničnej stanice po križovatku so Štefánikovou ulicou, ale aj Štúrova ulica - časť od železničného priecestia po Merkury Market. Pod Kalváriou spojí cesta ulice Wilsonovo nábrežie s Hodžovou. Práce budú prebiehať tento a budúci rok, pričom ako pre agentúru SITA povedal primátor Jozef Dvonč: "Dve tretiny investícií budú hotové už tento rok."


Nová cyklotrasa od Univerzitného mosta pod Kalváriu poteší nielen korčuliarov

Nitra Kalvária pri rieke

Po rokoch sa dočkáme aj opravy Staničnej ulice

Staničná ulica v Nitre

Zoznam rekonštrukcií

 • Cirmánska ulica
 • Staničná ulica (časť od Štefánikovej ul. po Železničnú stanicu) - 28.4. až 11.5. 2014
 • Jesenského ulica (časť od Župného námestia po Parkové nábrežie) - ukončené 2013
 • Župné námestie - ukončené 10/2013
 • Tehelná ulica (časť od Mestských služieb po Cabajskú ulicu) - ukončené 10/2013
 • Podjavorínska ulica
 • Kmeťová ulica (časť od Jedlíkovej ulice po Hviezdoslavovu ulicu) - ukončené 2013
 • Novomeského ulica
 • - ukončené december 2013
 • Škultétyho ulica (časť od Dolnočermánskej po Nedbalovu ulicu)
 • Čajkovského ulica (časť od Hviezdoslavovej po Bellovu ulicu) - ukončené marec-apríl 2014
 • Petzwalova ulica (časť od bytového domu č. 10 po Kmeťovú ulicu)
 • Ovocinárska ulica (časť od konca úpravy po Šúdolskú ulicu)
 • Kmeťová ulica (časť od križovatky s Bizetovou ulicou po malý kruhový objazd vrátane kruhového objazdu) - ukončené
 • Štúrova ulica (časť od železničného priecestia po Merkury Market) - 28.3. až 7.4.2014
 • Svätoplukova, Svätourbánska ulica cez ulicu Pod zlatým brehom (od Dolnozoborskej ul. po Hornozoborskú ulicu)
 • Hlavná ulica (časť od odbočky z Dlhej ulice po obratisko MHD) - ukončené
 • paralelná komunikácia s Výstavnou ul. (časť od Javorovej ul. po Výstavnú ul. vrátane napojenia na Výstavnú ul.)
 • Párovské Háje (časť od odbočky po obratisko)
 • prepojenie MK Wilsonovo nábrežie s MK Hodžova - v pláne 2014
 • rekonštrukcia MK Golianova v časti od Dolnočermánskej po Hanulovu, vrátane jej rozšírenia - v rekonštrukcii do konca júla 2014
 • prepojenie MK Hlboká – Železničiarska - ukončené 2013
 • chodník popri ceste III.tr. Dlhá ulica v úseku Mikov Dvor - Letisko Nitra s integrovanou cyklotrasou - vo výstavbe jún 2014
 • ulica Podzámska - v rekonštrukcii do 31.3.2014 - ukončené
 • ulica Jaseňova
 • ulica Malá kamenná
 • ulica Kamenná
 • ulica Vinohradnícka
 • ulica Vendelínska
 • ulica Kochova
 • ulica Potočná (medzi Trnavskou a Hájskou)
 • cesta k novému Chrenovskému cintorínu - ukončené
 • Cyklotrasa Univerzitný most – Priemyselná - vo výstavbe, ukončenie september 2014
 • Cyklotrasa park Sihoť ulica Vodná - vo výstavbe, ukončenie september 2014
 • parkovisko Golianova ulica - vo výstavbe


Zdroj: Mesto Nitra - Návrh na realizáciu výstavby a obnovy miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Nitry, foto Nitralive.sk