Nitriansky samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok v hodnote 11 587 802,10 eur. Úspešný bol so 4 projektami na rekonštrukciu a modernizáciu regionálnych komunikácií 2. a 3. triedy. Cesty sa budú rekonštruovať v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice, Nové Zámky a Komárno.

Predmetom projektov je skvalitnenie dopravno-technického stavu komunikácie na jednotlivých úsekoch ciest v regióne v celkovej dĺžke 84,514 km.

Projekty riešia elektronický dopravný subsystém (Merač teploty vzduchu a povrchu asfaltu - meteostanica - zariadenie na meranie teploty asfaltu, teploty a vlhkosti vzduchu a rosného bodu - napojené na centrálu správcu cesty. Na základe údajov vysielaných meračom prostredníctvom bezdrôtového prenosu dát bude zabezpečená operatívna údržba cesty a nasadenie mechanizmov v zimnom období.) Zároveň každý projekt má zakomponované aj elektronické merače okamžitej rýchlosti, prechody pre chodcov zvýraznené dopravnými gombíkmi (cestná odrazka), ale aj autobusové výbočiská a ďalšie prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré zvyšujú plynulosť a bezpečnosť dopravy.

Schválené projekty

Modernizácia ciest región Nitra - 2.etapa (24,729 km III. triedy)
1. cesta III/06439, III/06443, III/06440 a III/06484 Sľažany – Velčice – Mankovce – Hosťovce – Martin nad Žitavou
2. cesta III/51315 a III/51316 Zbehy – Čakajovce – Nové Sady
3. cesta III/51311 Rišňovce – Rumanová

Modernizácia ciest región Topoľčany – 2. etapa(15,475 km II. triedy a 12,540 km III. triedy)
1. cesta II/593 Dolné Lefantovce – hranice okresu Topoľčany
2. cesta III/06446 Horné Lefantovce
3. cesta II/593 hranica okresu Nitra – Oponice – Kovarce – Solčany
4. cesta III/064058 a III/064057 Nitrianska Streda – Chrabrany – Urmince
5. cesta III/064047 Oponice – Súlovce

Modernizácia ciest región Levice – 3. etapa (12,834 km II. triedy)

Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno (18,936 km III.triedy)


Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj, titulná foto Nitralive.sk - z výstavby Južného obchvatu Nitry