Kmeťova ulica v rekonštrukcii od 21.11.2013

Od 21. novembra prebieha oprava miestnej komunikácie na Kmeťovej ulici v Nitre. V rekonštrukcii je časť od Jedlíkovej ulice po Hviezdoslavovu ulicu a tiež časť od križovatky s Bizetovou ulicou po malý kruhový objazd vrátane kruhového objazdu a otočiska pre MHD.

Potešujúce je, že okrem výmeny rozbitého povrchu vozovky pribudne nový kruhový objazd namiesto toho dočasného.

Obmedzenia počas prác sa dotknú aj MHD, týka sa to spojov v úseku od Hviezdoslavovej triedy po Jedlíkovu ul. (trasa liniek 2 4 6) a v úseku od Bizetovej po Partizánsku ul. (trasa liniek 2 4 7 9 10 17 22 24 32. V určitých etapách prác budú zastávky Kmeťova a Edisonova v náhradných polohách.


Kmeťova ulica v Nitre, rekonštrukcia


Fotogaléria 23. november 2013


Zdroj: Nitralive.sk, imhd.sk