Od nášho skalného čitatela sme dostali zaujímavý dokument - Územný plán Nitry z roku 1974. Najzaujímavejšou časťou je plánované riešenie cestnej siete, ktorá ani po štyridsiatich rokoch nie je dostatočne vybudovaná.

Územný plán obsahuje viacero ciest, ktoré Nitra súrne potrebuje a už včera bolo neskoro začať s ich výstavbou. Preštudujte si, ktoré cesty existujú a ktoré zostali len v plánoch. Dole pre porovnanie aktuálna mapa Nitry.

Dovolím si upozorniť na pripravovanú rekonštrukciu Univerzitného mosta, ktorá by mala prebehnúť v roku 2017. Odstavenie mosta spôsobí v meste peklo - Nitra nemá dobudované mostné prepojenia a teda doprava bude smerovaná cez Chrenovský most a most na Napervillskej.

Posledné desaťročia Mesto Nitra nerieši dopravu v Nitre, nezmení sa to ani v najbližších rokoch. Rozpočet na rok 2017 a investície nepočítajú s výstavbou nových ciest a prepojení. Mesto sa opäť zmohne len na opravu ciest, lepšie povedané ich lepenie. Žiadna vízia do budúcnosti, žiadny rozvoj, len stagnácia!!! Situácia v Nitre sa bude len zhoršovať, potrebujeme urýchlene postaviť minimálne križovatku Čermáň a prepojenie poza Krškany na I/64, riešiť situáciu na Kyneku, riešiť prepojenie Krškany - Dlhá - Levická, napojiť Chrenovú/AX na R1, alebo aspoň na prepojenie Krškany - Dlhá.


Cesty, ktoré Nitra potrebuje a nachádzajú sa v plánoch z roku 1974:

Kynek - kruhový objazd + mimoúrovňová križovatka štvorlístkového typu
Prepojenie Kynek - Klokočina - Čermáň - poza Krškany - Ivanka pri Nitre
Prepojenie Krškany - Dlhá ulica (Chrenová, Janíkovce) - Levická
Križovatka Čermáň
Napojenie/križovatka Chrenová - Agrokomplex
Prepojenie Tr.A.Hlinku - Priemyselná ulica - Krškany
Napojenie Klokočiny na kruhový objazd v dotyku Štúrovej ulice nadjazdom (4 pruhy?)
Obchvat Dražoviec
Prepojenie Lupka - R1A - Vodná ulica (Staré mesto)
Prepojenia Dražovce - Zobor

Územný plán Nitra - rok 1974, poskytol Shadow.

Územný plán Nitry z roku 1974

Aktuálna mapa


Zobraziť väčšiu mapuZdroj: Nitralive.sk