28. 2020

V sobotu 27. júna 2020 bolo na Hanulovej ulici vyznačené vodorovné značenie. Ulica je však stále uzatvorená pre vozidlá.


21. máj 2020

Od pondelka 25. mája začnú práce na súvislej oprave miestnej komunikácie na Hanulovej ulici v Nitre na Čermáni. Súčasťou opráv budú aj nové cestné obrubníky, chodníky a rekonštrukcia plynovodu. V prvej fáze opraví mesto Nitra časť od Golianovej ulice po Hanulovu číslo 23, zvyšnú polovicu po kruhový objazd pri Hollého ulici dokončí mesto akonáhle sa uvoľnia ďalšie finančné prostriedky.

Ako informovalo mesto Nitra na svojej FB stránke, doba realizácie je šesť týždňov, štyri týždne zaberie rekonštrukcia plynovodu a dva týždne oprava miestnej komunikácie a chodníkov. Za rekonštrukciu zaplatí mesto 197-tisíc eur. Rekonštrukcia cesty je jednou z investičných akcií mesta, zoznam každoročne zverejňujeme. Aktuálny nájdete na stránke Investičné akcie Nitra 2020 podľa jednotlivých mestských častí.

Ulica Hanulova bude uzatvorená do 30. júna 2020 a to aj pre MHD, ktorá nebude obsluhovať zastávku Hanulova.


Prvá etapa sa týka úseku od križovatky s Golianovou po Hanulovu č.23

Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou

Hanulova ulica Nitra, MHD ocbhádzka

Hanulova ulica pred rekonštrukciou

Rekonštrukcie sa dočkajú aj chodníky.

Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou Hanulova ulica Nitra, pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia, 13. jún 2020

Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia

Rekonštrukcia, 13. jún 2020

Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia Hanulova ulica Nitra, rekonštrukcia