Od 8. do 28. júna prebieha rekonštrukcia ciest I/51 Levická od úseku na úrovni nového Chrenovského cintorína po tunel pod R1 Nitra - východ a ďalej cez Lapáš, Babindol až po obec Klasov a rekonštrukcia cesty I/65 Zlatomoravecká od križovatky I/64 Chrenovská po Žirany.

Na oboch úsekoch je miestami nový asfalt, miestami je cesta sfrézovaná. Všetko je riadne vyznačené prenosným dopravným značením.
Fotogaléria - rekonštrukcia I/51

Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51 Rekonštrukcia cesty I/51


Fotogaléria - rekonštrukcia I/65

Rekonštrukcia cesty I/65 Rekonštrukcia cesty I/65 Rekonštrukcia cesty I/65 Rekonštrukcia cesty I/65 Rekonštrukcia cesty I/65 Rekonštrukcia cesty I/65
Zdroj: Nitralive.sk