Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry (ďalej len PHSR) na roky 2015 až 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. marca 2016. Tento dokument obsahuje projektové zámery - zjednodušene povedané hovorí o tom, aké projekty chce mesto zrealizovať v uvedených rokoch.

Realizácia jednotlivých projektov však závisí od rozpočtu a preto sú termíny realizácie len orientačné. Vo viacerých prípadoch sa jedná o spoločnú investíciu mesta a štátu/VÚC.

Akčný plán sa vypracováva na obdobie dvoch rokov - ten aktuálny je pre rok 2020 - 2021. Informatívna správa bola zaradená medzi materiály na októbrovom zastupiteľstve, nebola však prerokovaná. Posúva sa na novembrové zastupiteľstvo.

Škoda, že dokument vyzerá byť spracovaný narýchlo - chýbajú termíny realizácie, odhadované náklady. Napríklad položka "malý južný obchvat" má uvedenú sumu 3,4-milióna eur. Nie je jasné, na čo bude táto suma použitá. Realizácia obchvatu bude stáť niekoľko násobne viac. Hovorilo sa o sume 15-miliónov eur.


Akčný plán 2020 -2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023


Akčný plán 2020 -2021 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Materiál č. 629/2020 na zasadnutie MZ v Nitre - Informatívna správa – Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2020-2021