Aktualizácia 6.8.2014: Prvý úsek chodníka stále nie je dokončený - chýba zábradlie na začiatku za mestom nakoľko medzi chodníkom a cestou je strmý zráz, chýba aj časť pri vstupe do Janíkoviec v mieste, kde chodník pretína poľná cesta - táto časť bude zrealizovaná po ukončení stavebných prác pri zakladaní stavby na IBV (Individuálna bytová výstavba - rozumej rodinný dom). Pracuje sa na druhom úseku, ktorý vedie po Dlhej ulici popri rodinných domoch. Ukončenie výstavby je do 18 mesiacov od odovzdania staveniska - do 4.5.2015.

Pôvodný text: V týchto dňoch sa finišuje s výstavbou prvého úseku nového chodníka, ktorým sa spojí Mikov Dvor (Nitra) s mestskou časťou Janíkovce. Prvý úsek začína pri DD ranči a končí pri vjazde do Janíkoviec a je skoro dokončený, ten druhý sa ešte stavať nezačal. Povedie po opačnej - ľavej strane (smer Nitra) a končiť bude na križovatke s Hlavnou ulicou. Úseky sme pre Vás vyznačili v mapke.

Celková dĺžka chodníka bude 2563m, šírka v prvom úseku je 1,5m, v druhom to bude 2m. Chodník vedie popri hlavnej ceste a podchádza Južný obchvat Nitry. Pri rodinných domoch medzi Nitrou a Janíkovcami pribudlo nové výbočisko/zastávka MHD. Povrch chodníka tvorí zámková dlažba. Popri prvom úseku osadia oceľové zábradlie v dĺžke 128m nakoľko sa chodník nachádza blízko cesty a na vyvýšenom mieste.

Pohľad na miesto, kde končí prvý úsek chodníka

Chodník Nitra - Janíkovce


Druhý úsek chodníka začne na tomto mieste a povedie vľavo až po križovatku s Hlavnou ulicou

Chodník Nitra - Janíkovce

Ešte pred tabuľou označujúcou koniec mesta chýba krátky úsek chodníka, na Mestskom úrade nás informovali, že je to z dôvodu budúcej investičnej akcie „ Prepoj Novozámocká – Dlhá “, ktorá v križovatke rieši kruhovú križovatku s chodníkom

Chodník Nitra - Janíkovce

Pohľad na Janíkovce a chodník zhora

Chodník Nitra - Janíkovce

Fotogaléria 24. júl 2014

Fotogaléria 6. jún 2014VideoLokalizácia na mape - modrou vyznačený prvý úsek, zelenou druhý úsek
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk - územné rozhodnutie chodník Chrenová - Janíkovce