Železničná trať

Od západu dotknutého územia bude vybudovaná železničná trať ústiaca do terminálu intermodálnej prepravy (2 koľaje) a vnútroareálová vlečka (4 koľaje), umožňujúce prísun surovín a odvozu produkcie výrobného závodu ako aj kontajnerov pre okolité subjekty. Existujúca, nevyužívaná trať ŽSR 123 bude čiastočne zrušená. Dobudovaná bude nová časť trate na odvoz vyrobených vozidiel zo závodu.

Využitie železnice

- 5 vlakových súprav, s dĺžkou 650 metrov na odvoz vyrobených vozidiel, - 2 vlaky za deň s kontajnermi, dovoz surovín a materiálu pre výrobu, - Pohyb vlakových súprav bude zo železničnej stanice Lužianky, po časti existujúcej trati ŽSR 123 a ďalej po novej časti trate.