STRATEGICKÝ PARK NITRA

Strategický park odsúhlasila vláda SR dňa 8.júla 2015 v boji o investíciu automobilky Jaguar Land Rover. Park o rozlohe až 734,2 hektára sa bude nachádzať v katastri mestských častí Zobor, Dražovce, Mlynárce a obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky. MH Invest bude mať za úlohu pripraviť park - majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, prekládka a výstavba inžinierských sietí, budovanie komunikácií a parkovísk.

Strategický park Nitra