Závod Jaguar Land Rover Nitra

Lokalita: Nitra - Dražovce, Mlynárce, Zobor, Lužianky, Čakajovce a Zbehy
Začiatok výstavby: 2016
Ukončenie výstavby: 2018
Výrobná kapacita: 150 - 300-tisíc automobilov/rok
Pracovné miesta: 2000 - 4000
Počet výrobných liniek: 3
Plocha závodu: 200 až 300 ha
Plocha areálu: 734,2 ha, z toho Lužianky 265,4 ha, Čakajovce 78,3 ha,
Zbehy 32,1 ha, Dražovce 229,6 ha, Mlynárce 73,7 ha, Zobor 55,1 ha

Aktualizované foto z výstavby nájdete TU

PP Sever Nitra

Predbežný výrobný program pre rok 2018: - Land Rover Defender (všetky varianty)
- Jaguar F-Pace

Popis výroby v jednotlivých halách

Lisovňa
Lakovňa
Zvarovňa

Vybrané stavebné objekty

Jasle
Fitnescentrum
Pošta
Hlavný železničný terminál

EIA - Jaguar Land Rover Nitra
Letecký pohľad na lokalitu

Jaguar Land Rover Nitra

Ako bude vyzerať závod a jeho súčasti

Jaguar Land Rover Nitra


Železničná trať

Od západu dotknutého územia bude vybudovaná železničná trať ústiaca do terminálu intermodálnej prepravy (2 koľaje) a vnútroareálová vlečka (4 koľaje), umožňujúce prísun surovín a odvozu produkcie výrobného závodu ako aj kontajnerov pre okolité subjekty. Existujúca, nevyužívaná trať ŽSR 123 bude čiastočne zrušená. Dobudovaná bude nová časť trate na odvoz vyrobených vozidiel zo závodu.

Využitie železnice

- 5 vlakových súprav, s dĺžkou 650 metrov na odvoz vyrobených vozidiel, - 2 vlaky za deň s kontajnermi, dovoz surovín a materiálu pre výrobu, - Pohyb vlakových súprav bude zo železničnej stanice Lužianky, po časti existujúcej trati ŽSR 123 a ďalej po novej časti trate.


Cestné napojenie

Malý obchvat Dražoviec - preložka I/64

Pre zlepšenie dostupnosti areálu a zníženie negatívnych dopadov z cestnej dopravy, bude vybudovaný obchvat obce Dražovce preložkou cesty I/64.

Ako sa zvýši zaťaženie ciest?

- 800 osobných automobilov za zmenu a deň, príjazd prevažne po ceste I/64, cez osobnú vrátnicu vo východnej časti závodu a vjazd k parkovisku,
- 25 autobusov za zmenu a deň, príjazd po ceste I/64
- 764 nákladných automobilov za deň, dovoz surovín a materiálov pre výrobu, príjazd po rýchlostnej ceste R1A, novým zjazdom a ďalej po novej účelovej komunikácii medzi závodom a riekou Nitra k nákladným vrátniciam,
- 155 nákladných automobilov za deň, odvoz vyrobených automobilov, príjazd po rýchlostnej ceste R1A, novým zjazdom a ďalej po novej účelovej komunikácii medzi závodom a riekou Nitra, ďalej k odstavnej ploche s novými vozidlami v severnej časti vedľa železničnej vlečky
- 800 pohybov/ deň OA (vyrobené automobily) na skúšobnej dráhe

Cestné komunikácie - nákres

Obchvat Dražoviec, ktorý povedie v smere od Nitry vľavo popri závode Visteon a napojí sa naspäť na I/64 za Dražovcami. Z neho bude viacero napojení do závodu. Okolo celého areálu povedie nová komunikácia - viď vľavo od areálu smer Lužianky.

Jaguar Land Rover Nitra


Protihlukové steny a celkový prehľad cestných komunikácií

Jaguar Land Rover NitraNapojenie na R1A

- v smere od BB a na BA: stav k 15.9.2015 - ukončená výstavba, otvorenie naplánované na 30. september 2015
- v smere od BA: stav k 12.8.2015 - výstavba nie je začatá, v príprave

PP Sever stále nie je napojený na R1A, pretože Otvorenie napojenia priemyselného parku Nitra - Sever mešká kvôli pozemkom, otvorenie napojenia v smere od BB a výjazd smer BA je naplánované na 30. september 2015, možno skôr. Napojenie je postavené od novembra 2014. Potrebné však bude postaviť aj ďaľšiu fázu napojenia a to v smere od BA (premostenie R1A).


Pohľad na miesto kde končí napojenie na R1A od BB, chýba premostenie R1A a napojenie v smere z TT/BA

Jaguar Land Rover Nitra
Jaguar Land Rover Nitra ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


STRATEGICKÝ PARK NITRA

Strategický park odsúhlasila vláda SR dňa 8.júla 2015 v boji o investíciu automobilky Jaguar Land Rover. Park o rozlohe až 734,2 hektára sa bude nachádzať v katastri mestských častí Zobor, Dražovce, Mlynárce a obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky. MH Invest bude mať za úlohu pripraviť park - majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, prekládka a výstavba inžinierských sietí, budovanie komunikácií a parkovísk.

Strategický park NitraFotogaléria - lokalita Jaguar Land Rover v PP Sever Nitra

Fotogaléria - Napojenie PP Sever na R1A, 12. august 2015

Lokalizácia na mape
EIA - Jaguar Land Rover Nitra
Kľúčové slová: Jaguar Land Rover, Nitra, automotive, plant, aerial view, location, photo, map, Slovakia


Zdroj: Nitralive.sk, EIA Enviroportál
Aktualizované foto z výstavby nájdete na podstránke www.nitralive.sk/vystavba/jaguar-land-rover