Cestné napojenie

Malý obchvat Dražoviec - preložka I/64

Pre zlepšenie dostupnosti areálu a zníženie negatívnych dopadov z cestnej dopravy, bude vybudovaný obchvat obce Dražovce preložkou cesty I/64.

Ako sa zvýši zaťaženie ciest?

- 800 osobných automobilov za zmenu a deň, príjazd prevažne po ceste I/64, cez osobnú vrátnicu vo východnej časti závodu a vjazd k parkovisku,
- 25 autobusov za zmenu a deň, príjazd po ceste I/64
- 764 nákladných automobilov za deň, dovoz surovín a materiálov pre výrobu, príjazd po rýchlostnej ceste R1A, novým zjazdom a ďalej po novej účelovej komunikácii medzi závodom a riekou Nitra k nákladným vrátniciam,
- 155 nákladných automobilov za deň, odvoz vyrobených automobilov, príjazd po rýchlostnej ceste R1A, novým zjazdom a ďalej po novej účelovej komunikácii medzi závodom a riekou Nitra, ďalej k odstavnej ploche s novými vozidlami v severnej časti vedľa železničnej vlečky
- 800 pohybov/ deň OA (vyrobené automobily) na skúšobnej dráhe

Cestné komunikácie - nákres

Obchvat Dražoviec, ktorý povedie v smere od Nitry vľavo popri závode Visteon a napojí sa naspäť na I/64 za Dražovcami. Z neho bude viacero napojení do závodu. Okolo celého areálu povedie nová komunikácia - viď vľavo od areálu smer Lužianky.

Jaguar Land Rover Nitra


Protihlukové steny a celkový prehľad cestných komunikácií

Jaguar Land Rover NitraNapojenie na R1A

- v smere od BB a na BA: stav k 15.9.2015 - ukončená výstavba, otvorenie naplánované na 30. september 2015
- v smere od BA: stav k 12.8.2015 - výstavba nie je začatá, v príprave

PP Sever stále nie je napojený na R1A, pretože Otvorenie napojenia priemyselného parku Nitra - Sever mešká kvôli pozemkom, otvorenie napojenia v smere od BB a výjazd smer BA je naplánované na 30. september 2015, možno skôr. Napojenie je postavené od novembra 2014. Potrebné však bude postaviť aj ďaľšiu fázu napojenia a to v smere od BA (premostenie R1A).


Pohľad na miesto kde končí napojenie na R1A od BB, chýba premostenie R1A a napojenie v smere z TT/BA

Jaguar Land Rover Nitra
Jaguar Land Rover Nitra ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________