Aktivisti zo Zoborského skrášľovacieho spolku dňa 25.3.2015 za pomoci pracovníkov, ktorých poskytol jeden z nadšencov našej histórie začali s realizáciou oplotenia areálu ruín kláštora na Zobore. Materiál na oplotenie bol zakúpený z dotácie mesta Nitra a časť bola darovaná dobrodincami z okruhu spoluobčanov Nitry.

"Veríme, že sa nám areál kláštora podarí sprístupniť verejnosti ku Cyrilo - metodským dňom, ktoré budú 6.7.2015. Požiadali sme vedenie mesta o pomoc pri vyčistení od náletových krov, popadaného dreva a smetia," uviedol pre náš portál zakladajúci člen Zoborského skrášlovacieho spolku Ing. Ján Kratochvíl.

V stredu 25. marca 2015 sa začalo s výstavbou oplotenia, ktoré oddelí areál zrúcanín od nemocnice

Zoborský kláštor - zrúcanina


Prístup k zrúcanine bude zabezpečený cez tento prístupový chodník, ktorý tiež prejde úpravou - pribudnú drevené mostíky na prepadnutých miestach

Zoborský kláštor - zrúcanina


V okolí kláštora sa nachádza množstvo predmetov - aj tieto staré kusy kamenných žľabov, ktorými tiekla voda

Zoborský kláštor - zrúcanina


Archeologický výskum prebiehal v rokoch 2001-2003 a 2008 - pohľad na ruiny obydlia počas výskumu

Zoborský kláštor - Eremitky ruiny


A aktuálny pohľad na ruiny obydlia - Eremitku

Eremitka, ruina obydlia kamaldulského mnícha, v objekte nájdené kamenné murivo z benediktínskeho kláštora sv. Hypolita z 11. storočia. Kamalduli sú rímskokatolíckym kontemplatívnym rádom, hlásajúcim prísnu askézu a pokánie. Na Zobore pôsobil jazykovedec brat Romuald Hadbavný. Ten ako prvý preložil Bibliu do slovenčiny. Táto tzv. kamaldulská slovenčina je variant kultúrnej slovenčiny (presnejšie: bohemizovaný variant kultúrnej západoslovenčiny) z predbernolákovského obdobia, v ktorej vznikli aj ďalšie diela.

Zoborský kláštor - zrúcanina


Niekdajšie volejbalové ihrisko - nachádza sa za zrúcaninou kostolu

Zoborský kláštor - zrúcanina


Pribudnú informačné tabule i brožúrka

Nitrianska organizácia cestovného ruchu v spolupráci s UKF Nitra, Katedra muzeológie pripravuje osadenie informačných tabúľ. Bude pripravená i brožúrka o histórii tohto miesta. Veď už v 9. Storočí, za čias Veľkej Moravy tu bol prvý kláštor na území našej krajiny. Tu mnísi učili našich v škole, bola tu nemocnica, lekáreň. Mnísi sa starali o pozdvihnutie poľnohospodárstva i remesiel. Pri kláštoroch v tej dobe sa darilo remeslám i poľnohospodárstvu.

Ďaľším potrebným krokom bude dohoda s vedením nemocnice na režime, ktorý umožní prístup verejnosti do areálu kláštora tak, aby sa nenarušil chod zdravotníckeho zariadenia a návštevníci sa pohybovali vo vymedzenom priestore pre zachovanie ich bezpečnosti.

Perokresba, ktorá znázorňuje niekdajšiu podobu areálu kláštora

Barokový kláštor kamaldulov z diaľky vyzeral ako malé mesto. Mal priam rozprávkovú polohu. Jeho prostredie spríjemňovali rybníky, záhrady, vodovod a cenné umelecké predmety. Po zrušení kláštora v roku 1782 bola knižnica a archív prevezené do Budapešti, umelecké predmety umiestnené v seminári a neskôr v okolitých farnostiach, kde ich môžeme obdivovať dodnes.

Zoborský kláštor - zrúcanina, dobová kresba


Aktuálny pohľad zhora - veža kláštorného kostola už neexistuje, zostala len zrúcanina budovy

Kostol sv. Jozefa. a kláštor dal vybudovať nitriansky biskup Blažej Jaklin v rokoch 1692 – 1695 pre kamaldulský rád – vetvu benediktínov, na starých základoch benediktínskeho kláštora z 9. storočia. Benediktínsky kláštor sv. Hypolita bol založený v dobe Veľkej Moravy najneskôr r. 880, bol zničený poľským vojskom v roku 1471.

Zoborský kláštor - zrúcanina

Zoborský kláštor - zrúcanina


Fotogaléria, 25. marec 2015

Fotogaléria zhora, 25. marec 2015Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, Zoborský skrášlovací spolok, J. Kratochvíl, perokresba V. Libant st.