Ako zvýšiť kvalitu života vo svojom meste? Jednou z odpovedí na túto otázku je aj rozširovanie zelených plôch. Zelené plochy mesto ochladzujú, podporujú biodiverzitu či ponúkajú priestor pre relax. Mesto Nitra chce zaradiť medzi verejne prístupné a atraktívne parkové plochy aj areál bývalých kasární pod Zoborom.

Historicky aj environmentálne významnou plochou v Nitre je pamiatkovo chránený areál bývalých kasární pod Zoborom. Areál sa obyvateľom otvoril len pomerne nedávno – pred dvoma rokmi, kedy mesto otvorilo novú materskú školu, piatu najväčšiu v Nitre, s kapacitou pre 144 detí.

Ďalšie zámery mesta v území, ako napríklad zriadenie Kreatívneho centra Nitra ukazujú, že bude potrebné pozrieť sa na areál celistvo.

Keďže mesto nie je jediným vlastníkom nehnuteľností, s vlastníkmi diskutuje o zámeroch v tomto území. Okrem mesta tu má svoje zámery napríklad aj biskupstvo, ktoré tu chce vytvoriť školu.

Dôležité je však podľa mesta poznať na túto tému aj názor obyvateľov, a to už v tejto fáze predprípravy. Za týmto účelom vytvorilo mesto krátky informatívny dotazník, ktorý bol spustený tento týždeň. Jeho výsledky pomôžu mestu zmapovať ako v súčasnosti vidia areál aj ľudia z Nitry.

„Cieľom dotazníka je premýšľať o budúcom charaktere a využití miesta spoločne. Pamiatkovo chránený Park v Kasárňach vnímame ako významnú zelenú plochu s obrovským rekreačným potenciálom pre obyvateľov najmä mestskej časti Zobor, ako i environmentálne a historicky dôležité územie, dlhé dekády uzavreté pred verejnosťou,“ hovorí Štefan Lančarič, vedúci odboru životného prostredia na nitrianskej radnici. „Veríme, že v spolupráci s obyvateľmi mesta a vlastníkmi nehnuteľností v areáli sa tu podarí vytvoriť kvalitný priestor pre verejnosť. Prieskum o využití tohto priestoru sme vytvorili práve preto, že je pre nás dôležité zapájať do strategických rozhodnutí aj verejnosť, záleží nám na názore našich obyvateľov, pre ktorých má toto miesto veľký potenciál,“ doplnil primátor Nitry Marek Hattas.

Prieskum je súčasťou dlhodobého zámeru mesta, ktorým nitrianska samospráva smeruje k prepojenému a koncepčnému uvažovaniu o rozvoji danej lokality. Pri tvorbe budúcností parku spolupracuje mesto Nitra s občianskym združením Spolka, odborníčkami na architektúru, urbanizmus a zapájanie ľudí do tvorby miest.

„Koncepčné plánovanie mesta s ohľadom na aktuálne výzvy, napríklad klimatickú či ekonomickú, potrebuje vychádzať z poznania reálnych potrieb obyvateľov. Iba tak je možné zmeny správne zamerať v ústrety zlepšeniu kvality verejných priestranstiev, rozšíreniu ponuky voľnočasových aktivít a zlepšeniu občianskeho života.“ vraví Lýdia Grešáková, sociologička zo Spolky.

Link na dotazník v slovenčine aj v angličtine:

Dotazník: spolka.typeform.com/vyskum-nitra
Survey: spolka.typeform.com/vyskum-nitra-EN

Zároveň by sme Vám chceli dať do pozornosti komentovanú prehliadku bývalých kasární. Uskutoční sa 4. augusta o 18. hodine. Prehliadka sa začne pri dolnom vstupe do kasární, hneď za kruhovým objazdom v smere na Zobor.Zdroj: Mesto Nitra, foto Nitralive.sk