Aktualizované: 30.1.2015 - rekonštrukcia sa odkladá pre nepriaznivé počasie/sneh

Nitra sa konečne dočkala - autobusová stanica sa začne komplexne rekonštruovať 31. januára 2015 o 9:00 hod. Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. Nástupištia 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 a 30 budú dočasne premiestnené na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán (smerom k železničnej stanici). Prvé informácie o rekonštrukcii stanice sme Vám priniesli v článku Autobusová stanica v Nitre prejde rekonštrukciou

Informácia o I. etape - komplexná rekonštrukcia autobusovej stanice Nitra

Začiatok I. etapy: odložené pre nepriaznivé počasie (pôvodne sobota 31. januára 2015 o 9:00 hod.)
Trvanie: cca 3 mesiace
Počet etáp: 7
Celkové trvanie rekonštrukcie: cca 1,5 roka

I. etapa rekonštrukcie AS Nitra

Aké zmeny čakajú stanicu?

  • nové prístrešky nad nástupištiami, ktoré nebudú môcť holuby používať ako útočisko
  • nové osvetlenie
  • stánky dostanú jednotný vzhľad
  • starý a nerovný povrch plný výtlkov nahradní nový
  • medzi jednotlivými nástupišťami budú priechody pre chodcov, ktoré budú zastrešené a poskytnú tak úkryt pred zlým počasím
  • vznikne nová zastávka MHD za budovou pri parkovisku, kde sa otáčajú autobusy MHD
  • do objektu stanice bude už len 1 vjazd/výjazd

Autobusová stanica Nitra

Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na web stránke a v autobusoch spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. a na letákoch na autobusovej stanici. Informácie vám radi poskytnú tiež zamestnanci spoločnosti, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a označení reflexnou vestou s logom spoločnosti. Počas jednotlivých etáp budú nástupištia postupne presúvané na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán. O presune jednotlivých nástupíšť vás budeme včas informovať.

Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, žiadame vás o zvýšenú pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň vás prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.Pohľad na celý areál autobusovej stanice v Nitre so zaznačenými zmenami

Autobusová stanica Nitra - nákres zmien 2014


Fotogaléria - aktuálny stav stanice

Fotogaléria zhora - pôvodný stav
Zdroj: Nitralive.sk, Arriva Nitra