Priebežne aktualizované informácie a fotografie z priebehu výstavby križovatky Šindolka a štvorprúdovej komunikácie na I/64 v Nitre

V súvislosti so začiatkom výstavby mimoúrovňovej križovatky Šindolka platia od 30. septembra 2020 do 31.12.2021 dopravné obmedzenia na Šindolke. Začiatkom októbra bolo osadené dočasné dopravné značenie. Viac informácií nájdete v článku Križovatka Šindolka: uzávierka I/64 a zmena organizácie dopravy na uliciach Prvosienková. Klinčeková a Dolnohorská (30.9.2020 - 31.12.2021).


Pohľad na prípravné práce dňa 20. októbra 2020

Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie z výstavby


Aktuálne fotografie z výstavby ciest pod Šindolkou (13. september 2020). Bola ukončená výstavba technického kanála pre vodovod, preložky vodovodov, preložky tlakovej kanalizácie a priepustov a priechod pre zver. Onedlho by mala začať výstavba križovatky Šindolka so štvorprúdovou cestou, ktorá sa napojí na preložku I/64 - obchvat Dražoviec.

Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie Križovatka Šindolka, I/64: aktuálne fotografie



Zdroj: Nitralive.sk