Začiatok výstavby podjazdu po Univerzitným mostom sa blíži, mesto odovzdá stavenisko zhotoviteľovi vo štvrtok 16. marca 2023.

Zhotoviteľov je firma EUROVIA SK a.s., ktorá dielo zrealizuje za sumu 822 771,54 eur s DPH.

Celková dĺžka trasy je 154,964 m, jazdné pruhy cyklotrasy budú mať 2x1m. “Niveleta cyklotrasy klesá z existujúceho chodníka pod most v sklone 4,53%, pod mostom je vedená v miernom sklone 0,1% a k novo navrhovanej cyklotrase na Nábreží mládeže stúpa v sklone 5,5%”, píše sa v technickej správe.

Univerzitný most je posledným cestným mostom v Nitre, ktorý nemá podjazd. Vedený bude po ľavej strane rieky Nitra a prepojí úseky cyklotrasy na Nábreží mládeže.

Na chýbajúci podjazd sme upozornili s terajším pánom poslancom Andrejom Sitkeyom v roku 2014. V rámci príprav na plánovanú rekonštrukciu Univerzitného mosta sme si uvedomili, že sa akosi zabúda na absenciu podjazdu aj pod týmto mostom. Rozhodli sme sa vtedy spísať petíciu a vyvolať tým diskusiu a dostať túto myšlienku do povedomia. Petíciu sme odovzdali v roku 2016 na Mestskom úrade v Nitre.

Na počudovanie bola petícia vyhodnotená ako neopodostatnená. Aj to sme sa museli dozvedieť z médií... našťastie v októbri 2016 prišla potešujúca správa z Mestského zastupiteľstva v Nitre - poslanci schválili sumu 20-tisíc eur na prípravu projektovej dokumentácie k podjazdu pod Univerzitným mestom.

V roku 2020 získal zámer územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia, následne aj stavebné povolenie, ktorého vydanie sa natiahlo, dôvodom bola zmena projektovej dokumentácie, menilo sa dopravné značenie.

V roku 2021 získalo Mesto Nitra peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Dňa 15. marca bola vo vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk a tým bolo začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. 14. apríla 2022 prebehlo otváranie ponúk. Následne prebiehal proces kontroly verejného obstarávania.

Výstavba potrvá 6 mesiacov.


Články, ktoré sme priniesli k téme

Petícia za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom
Petíciu za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom sme odovzdali na Mestskom úrade v Nitre
Univerzitný most musí na rekonštrukciu počkať, verejné obstarávanie zrušili
Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie s Chrenovou + nová cyklotrasa
Cyklojazdou dnes poukážeme na chýbajúci podjazd a na nedostatky cyklotrás v Nitre
V piatok 30.9. spoločná cyklojazda s Critical Mass na podporu výstavby podjazdu pod Univerzitným mostom Sme bližšie k víťazstvu - poslanci schválili 20-tisíc eur na podjazd pod Univerzitný most (2016)
Podjazd pod Univerzitným mostom: začalo sa územné konanie
Mesto Nitra získalo peniaze na podjazd pod Univerzitným mostom (2021)
Zhodnotenie rozvoja cyklodopravy v meste Nitra 2018 - 2022 (2022)Univerzitný most NitraZdroj: Nitralive.sk