Aktualizované 7. augusta 2014 o 15:53 hod.: ulica je prejazdná od 14:55 hod.

Už niekoľko mesiacov je v rekonštrukcii Golianova ulica na Čermáni. Mesto ju rozširuje nakoľko bola veľmi úzka a nebezpečná. V úseku Dolnočermánska- Bottova o dĺžke 0,460km pribudne nový chodník na pravej strane a rozšíri sa cesta, poteší aj nové verejné osvetlenie v počte 18 kusov. Od križovatky Golianova - Bottova po križovatku Golianova – Železničiarska v dĺžke 0,259km sa rozšíri cesta a zrekonštruuje ľavostranný chodník. Súčasťou rekonštrukcie križovatky je aj rekonštrukcia vstupu do škôlky kde vzniknú miesta na odstavenie osobných vozidiel. Pribudne 12 stožiarov nového verejného osvetlenia. Práce mali byť pôvodne ukončené do konca júla, nový termín je 10.8.2014 pre cestu a 31.8.2014 pre parkovisko v hornej časti pri bytových domoch.

Okrem nových dlaždených chodníkov a osvetlenia sa budujú dve výbočiská pre autobusy - je teda možné, že po ulici raz bude premávať MHD. Pri bytových domoch (Martinák) navyše pribudne nové parkovisko.

Pohľad na rekonštrukciu Golianovej ulice zhora

Golianova ulica Nitra rozšírenie


Popri bytových domoch pribudne nové parkovisko (zaznačené na mape v článku)

Golianova ulica Nitra rozšírenie


Budúca zastávka MHD? (zaznačené na mape v článku)

Golianova ulica Nitra rozšírenie

Fotogaléria 7. august 2014 - pohľad zhora

Fotogaléria 7. august 2014Video
Fotogaléria - Golianova ulica, 25 júl 2014

Fotogaléria - Golianova ulica, 9.jún 2014

Fotogaléria - Golianova ulica, 18.marec 2014


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk